Направо към основното съдържание

Декларация за достъпност

Това твърдение се отнася за съдържание, публикувано на домейна: ‘https://european-union.europa.eu/index_bg’

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани на негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от Европейската комисия от името на всички институции на Европейския съюз под надзора на Междуинституционалния комитет за онлайн комуникация (IOCC). Той е предназначен да се използва от възможно най-много хора, включително от хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате до 200 % без проблеми,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате само клавиатура,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екран и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон).

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549 v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво „AA“ на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Статус на съответствието

Този уебсайт отговаря частично на технически стандарт EN 301 549 v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1 ниво AA. За повече подробности вижте раздел „Недостъпно съдържание“.

Уебсайтът е тестван за последен път на 22.9.2021 г.

Подготовка на настоящата декларацията

Тази декларация е изготвена на 8 юли 2022 г.

Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAS, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано изпитване.

Обратна информация

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения относно достъпността на уебсайта на Европейския съюз. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

 • Телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Формуляр за контакти: Пишете ни (моля, не предоставяйте чувствителна информация във формуляра, например лична финансова информация, информация, свързана с вашето здраве или друга чувствителна тема).

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът на Европейския съюз е създаден така, че да е съвместим със следните помощни технологии.

 • последната версия на браузърите Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari,
 • в комбинация с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта на Европейския съюз се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • Служба за ориентиране на гражданите (CSS)
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта на Европейския съюз, ние сме наясно , че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта на Европейския съюз:

 1. Текст към видеоклипове: Някои от нашите видеоклипове нямат надписи. Планираме да разрешим този въпрос до края на октомври 2023 г.
 2. Видеоплейърдостъпност на клавиатурата: Наясно сме с някои проблеми, свързани с достъпността на клавиатурата на нашия видеоплейър (редът за навигация при поставяне в менюто не протича в очаквания ред; когато се избира езикът на надписа от менюто, не е възможно да се използват стрелките за преместване между различните езици, а това може да се направи само с клавиша TAB). Планираме да разрешим тези проблеми до края на юни 2023 г.
 3. Интерактивни карти: Интерактивните карти не са достъпни за хора с нарушено зрение или за потребители, които разчитат на навигацията на клавиатурата. Планираме да разрешим този въпрос до края на септември 2023 г.
 4. Инфографики: Някои от инфографиките на нашия уебсайт (като например тази за символизма на знамето на ЕС) нямат никакви или имат само недостатъчни алтернативи за текст за хора с нарушено зрение. Планираме да разрешим този въпрос до края на септември 2023 г.
 5. Карти: Част от съдържанието на картите не съдържа алтернативен текст за хора с увредено зрение. Планираме да разрешим този въпрос до края на септември 2023 г.
 6. Диаграми: Графиките и диаграмите на този уебсайт не са напълно достъпни за потребителите на екранни четци, тъй като не съдържат подходящи текстови алтернативи. Планираме да разрешим този въпрос до края на септември 2023 г.