Skip to main content

Обадете ни се

Обадете се на EUROPE DIRECT, ако имате въпроси за ЕС, или посочете номер, на който да ви позвъним.

Обаждате ни се от ЕС

00 800 6 7 8 9 10 11

Работни дни — от 9:00 до 18:00 ч. централноевропейско време

Обажданията се безплатни

на всеки език на ЕС

Обаждате ни се от държава извън ЕС

00 32 22 99 96 96

Работни дни — от 9:00 до 18:00 ч. централноевропейско време

(стандартна национална тарифа)

Оператор ще отговори на английски, но можете да поискате да говорите с някого на който и да е език на ЕС.

Обаждаме ви се (безплатно)

Изпратете ни текстово съобщение „обадете ми се“ плюс кода на вашата страна и номер на телефон

00 32 466 9 0 2 0 00

(Вашето съобщение се таксува по стандартната международна тарифа)

или попълнете формуляра по-долу