Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Обадете ни се

Обадете се на Europe Direct, ако имате въпроси за ЕС, или посочете номер, на който да ви позвъним.

Обаждате ни се от ЕС

00 800 6 7 8 9 10 11

Работни дни — от 9:00 до 18:00 ч. централноевропейско време

Обажданията се безплатни

На всеки език на ЕС или на украински или руски език

Обаждате ни се от държава извън ЕС

00 32 22 99 96 96

Работни дни — от 9:00 до 18:00 ч. централноевропейско време

(стандартна национална тарифа)

Оператор ще отговори на английски, но можете да поискате да говорите с някого на който и да е език на ЕС. Можете също така да използвате украински или руски език.

Обаждаме ви се (безплатно)

Изпратете ни текстово съобщение „обадете ми се“ плюс кода на вашата страна и номер на телефон

00 32 466 9 0 2 0 00

(Вашето съобщение се таксува по стандартната международна тарифа)

или попълнете формуляра по-долу