Направо към основното съдържание

Живот в Европейския съюз

Вашите права и как да се възползвате от тях

Гражданството на ЕС се предоставя автоматично на всеки, който притежава гражданство на държава от Съюза. Някои права и ползи произтичат от националното законодателство и могат да се различават в отделните държави. Други права произтичат от правото на ЕС и следователно са еднакви във всички държави от Съюза. Произтичащите от правото на ЕС права обхващат и ежедневието — от пазаруване и шофиране до въпроси, свързани със здравеопазването и семейството/отношенията.

Като гражданин на ЕС имате право да живеете и да се премествате в рамките на Съюза, без да бъдете дискриминиран заради вашата националност. Можете също така да се ползвате от по-голяма потребителска защита, отколкото във вашата държава по произход, и ако отговаряте на определени изисквания, можете да получите достъп до здравно обслужване навсякъде в ЕС.

Вашите права като гражданин на ЕС са определени в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 18) и Хартата на основните права (Глава V).

Следвайте връзките по-долу, за да намерите повече информация относно вашите права като гражданин на ЕС, живеещ в Съюза, и научете какво да направите, ако правата ви са нарушени.

Права на пребиваване в ЕС

Информация за вашето право да живеете в друга страна от ЕС, за правата на членовете на вашето семейство да се присъединят към вас и за необходимите документи, ако вие и/или вашето семейство се преместите в друга страна от ЕС.

Здравно обслужване в целия ЕС

Информация за вашите права на планирано или непланирано лечение в друга страна от ЕС, необходимите документи, правилата за възстановяване на разходите и начините за закупуване на лекарства в друга страна от ЕС и за възстановяване на разходите за тях.

Права на потребителите и възстановявания на разходите

Информация за вашите права и правилата за закупуване на стоки и услуги в ЕС. Как да поискате възстановяване на разходи и да разрешавате спорове.

Семейно право в другите страни от ЕС

Информация за вашите права и правилата и принципите на ЕС по всички аспекти на въпросите, свързани със семейството/отношенията. Това включва осиновяване и отвличане на дете, брак, развод, задължения за издръжка на дете и планиране/управление на трансгранично наследяване. Има и съвети относно приемането на официални документи в друга страна от ЕС.

Автомобили и шофьорски книжки

Информация за вашите права и правилата на ЕС за автомобилите — от покупката или продажбата на автомобил до получаването или замяната на шофьорска книжка. Има и съвети относно необходимите документи и формалностите, които трябва да изпълните, за да използвате превозното си средство.