Skip to main content

Ръководство

Председатели

Кои са председателите на основните институции на ЕС (Парламент, Съвет, Комисия)? Каква е тяхната роля? Научете повече.

Избор и назначение

Научете как се извършва подборът за ръководни длъжности в институциите на ЕС и какви са принципите за заемане на висши длъжности