Skip to main content

Predsedovia

Kto sú predsedovia hlavných inštitúcií EÚ (Parlamentu, Rady a Komisie)? Aké sú ich úlohy? Viac sa dočítate tu.

Voľby a vymenovania

Zistite, ako funguje výber na vedúce pozície v rámci inštitúcií EÚ a aké sú zásady obsadzovania vyšších funkcií