Prejsť na hlavný obsah

Priekopníci

Chronologický prehľad

Ďalšie informácie o zrode EÚ a o jej vývoji v priebehu nasledujúcich desaťročí

 1. 1945 – 1959
  Mier v Európe a začiatky spolupráce

  Ako viedla povojnová spolupráca v Európe k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, k podpísaniu Rímskych zmlúv a k zrodu Európskeho parlamentu.

  Viac o rokoch 1945 – 1959

 2. 1960 – 1969
  „Búrlivé šesťdesiate roky“ – obdobie hospodárskeho rastu

  Ako sa Európska únia vyvíjala v 60. rokoch 20. storočia – ďalšia ekonomická integrácia v Európe a začiatok medzinárodnej spolupráce.

  Viac o rokoch 1960 – 1969

 3. 1970 – 1979
  Spoločenstvo sa rozrastá – vstupujú prví noví členovia: Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo

  Ako sa Európska únia vyvíjala v 70. rokoch 20. storočia – nové členské štáty, európske voľby a regionálna politika na podporu chudobnejších oblastí.

  Viac o rokoch 1970 – 1979

 4. 1980 – 1989
  Tvár Európy sa mení – pád komunizmu

  Ako sa Európska únia vyvíjala v 80. rokoch 20. storočia – pristúpenie ďalších krajín, program Erasmus a začiatok jednotného trhu.

  Viac o rokoch 1980 – 1989

 5. 1990 – 1999
  Európa bez hraníc

  Ako sa Európska únia vyvíjala v 90. rokoch 20. storočia – pristúpenie ďalších krajín, začiatok jednotného trhu, bezhraničného cestovania a eura.

  Viac o rokoch 1990 – 1999

 6. 2000 – 2009
  Ďalšie rozširovanie

  Ako sa Európska únia vyvíjala od roku 2000 do roku 2009 – vstup 12 nových krajín, euro sa stáva zákonným platidlom a podpisuje sa Lisabonská zmluva.

  Viac o rokoch 2000 – 2009

 7. 2010 – 2019
  Desaťročie výziev

  Ako sa Európska únia vyvíjala od roku 2010 do roku 2019 – reakcia na finančnú krízu, prístup Chorvátska a hlasovanie za vystúpenie Spojeného kráľovstva.

  Viac o rokoch 2010 – 2019

 8. 2020 až dnes
  Jednotná a odolná EÚ

  Ako sa Európska únia vyvíja od roku 2020, reaguje na bezprecedentné výzvy, ako sú pandémia COVID-19, útočná vojna Ruska voči Ukrajine a boj proti zmene klímy.

  Viac o období od roku 2020 až po dnešok