Prejsť na hlavný obsah

História Európskej únie 1945 – 1959

Mier v Európe a začiatky spolupráce

S cieľom ukončiť časté a krvavé konflikty, ktoré vyvrcholili druhou svetovou vojnou, začínajú európski politici proces budovania spoločenstva, ktoré dnes poznáme ako Európska únia.

Európske spoločenstvo uhlia a ocele, založené v roku 1951, je prvým krokom k zabezpečeniu trvalého mieru. Rímskou zmluvou sa v roku 1957 zakladá Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a nová éra čoraz užšej spolupráce v Európe. V tomto období sa však začína a prehlbuje aj studená vojna, ktorá rozdelí kontinent na viac ako 40 rokov.

8. mája 1945 – Koniec druhej svetovej vojny v Európe

V Európe sa končí druhá svetová vojna. Kontinent je zničený. Milióny ľudí je mŕtvych, zranených alebo vysídlených. Počas holokaustu bolo zavraždených šesť miliónov Židov.

4. apríla 1949 – Vznik organizácie NATO

Vzniká Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), medzivládna bezpečnostná aliancia Spojených štátov, Kanady a 10 západoeurópskych krajín. V roku 2020 má NATO 30 členov, z toho 21 krajín EÚ.

5. mája 1949 – Vznik Rady Európy

10 západoeurópskych krajín vytvorilo Radu Európy na podporu demokracie a ochranu ľudských práv a právneho štátu. Dňa 3. septembra 1953 nadobúda platnosť Európsky dohovor o ľudských právach.

9. mája 1950 – Plán na novú politickú spoluprácu v Európe

Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil plán hlbšej spolupráce. Navrhuje integrovať uhoľný a oceliarsky priemysel v západnej Európe. Neskôr sa 9. máj v Európskej únii oslavuje ako Deň Európy.  

18. apríla 1951 – Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Na základe Schumanovho plánu podpísalo šesť krajín zmluvu o spoločnom riadení uhoľného a oceliarskeho priemyslu. Takto nebude môcť žiadna krajina obrátiť svoje vojnové zbrane proti inej. Týmito šiestimi krajinami sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Európske spoločenstvo uhlia a ocele začalo fungovať od roku 1952.

25. marca 1957 – Rímske zmluvy

Nadväzujúc na úspech Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele rozširuje 6 zakladajúcich krajín svoju spoluprácu na ďalšie hospodárske odvetvia. Formalizujú to podpisom dvoch zmlúv, ktorými sa zakladá Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). Tieto orgány začali fungovať 1. januára 1958.

Zoznam všetkých členských štátov EÚ a dátumu ich pristúpenia

19. marca 1958 – Zrod Európskeho parlamentu

Vo francúzskom Štrasburgu sa koná prvé zasadnutie Európskeho parlamentného zhromaždenia, predchodcu dnešného Európskeho parlamentu. Robert Schuman je zvolený za jeho predsedu. Nahrádza Spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a 30. marca 1962 mení svoj názov na Európsky parlament.