Skip to main content

Euroopan unionin historia – vuodet 1945–1959

Rauhan aika Euroopassa – yhteistyö alkaa

Poliittiset vaikuttajat käynnistävät yhteistyö- ja yhdentymisprosessin, jonka tuloksena on sittemmin syntynyt nykyinen Euroopan unioni. Tavoitteena on lopettaa Eurooppaa piinannut väkivaltaisten konfliktien kierre, joka on johtanut toisen maailmansodan syttymiseen.

Vuonna 1951 syntyy Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, joka on ensimmäinen askel kohti kestävää rauhaa. Rooman sopimuksella vuonna 1957 perustetaan Euroopan talousyhteisö (ETY), ja Euroopassa käynnistyy entistä tiiviimmän yhteistyön aikakausi. Sen aikana alkaa kuitenkin myös ns. kylmä sota, joka jakaa maanosan kahtia yli 40 vuodeksi.

8.5.1945 – Toinen maailmansota päättyy Euroopassa

Toinen maailmansota päättyy Euroopassa. Maanosa on kärsinyt valtavaa hävitystä. Miljoonia ihmisiä on kuollut, haavoittunut tai joutunut pois kotiseudultaan. Holokaustissa on surmattu noin kuusi miljoonaa juutalaista.

4.4.1949 – Nato perustetaan

Pohjois-Atlantin liitto (Nato) perustetaan. Se on monenkeskinen puolustusliitto, johon kuuluvat Yhdysvallat, Kanada ja 10 Länsi-Euroopan maata. Vuonna 2020 Natossa on 30 jäsenmaata, joista 21 on EU-maita.

5.5.1949 – Euroopan neuvosto perustetaan

Kymmenen Länsi-Euroopan maata perustaa Euroopan neuvoston. Sen tehtävänä on edistää demokratiaa ja suojella ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Euroopan ihmisoikeussopimus tulee voimaan 3.9.1953.

9.5.1950 – Uusi poliittinen yhteistyösuunnitelma Euroopan maille

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esittelee suunnitelman Euroopan maiden yhteistyön syventämiseksi. Hän ehdottaa Länsi-Euroopan hiili- ja terästeollisuuden yhdistämistä. Myöhemmin 9.5. nimetään EU:ssa Eurooppa-päiväksi.

18.4.1951 – Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY)

Schumanin suunnitelman mukaisesti 6 maata allekirjoittaa sopimuksen hiili- ja terästeollisuuden yhdistämisestä yhteisen hallinnon alaisuuteen. Näin pyritään estämään yksittäisiä maita valmistamasta aseita keskinäisiä sotia varten. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustajamaat ovat Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg. Yhteisö aloittaa toimintansa vuonna 1952.

25.3.1957 – Rooman sopimukset

Hiili- ja teräsyhteisön toiminnan vakiintuessa sen kuusi jäsenmaata laajentavat yhteistyötään muillekin talouden aloille. Kehitys virallistetaan kahdella sopimuksella, joilla perustetaan Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). Yhteisöt aloittavat toimintansa 1.1.1958.

EU-maat ja niiden liittymisvuodet

19.3.1958 – Euroopan parlamentti syntyy

Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen ensimmäinen kokous pidetään Strasbourgissa Ranskassa. Puheenjohtajaksi valitaan Robert Schuman. Tämä elin korvaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yleiskokouksen. Edustajakokous muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi 30.3.1962.