Pereiti prie pagrindinio turinio

Europos Sąjungos istorija 1945–1959 m.

Taika Europoje ir bendradarbiavimo pradžia

Siekdami nutraukti dažnus ir kruvinus konfliktus, atvedusius į Antrąjį pasaulinį karą, Europos politikai pradėjo kurti tai, ką šiandien žinome kaip Europos Sąjungą.

1951 m. įkurta Europos anglių ir plieno bendrija buvo pirmasis žingsnis siekiant ilgalaikės taikos. 1957 m. Romos sutartimi įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir pradėtas naujas vis glaudesnio bendradarbiavimo Europoje etapas. Tačiau šiuo laikotarpiu taip pat prasidėjo Šaltasis karas, daugiau nei 40 metų suskaldęs žemyną.

1945 m. gegužės 8 d. – Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaiga

Europoje baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Žemynas nuniokotas. Milijonai žmonių žuvo, buvo sužeisti ar perkelti iš savo gyvenamosios vietos. Per Holokaustą nužudyta šeši milijonai žydų.

1949 m. balandžio 4 d. – įkurta NATO

Įsteigta Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) – tarpvyriausybinis JAV, Kanados ir 10 Vakarų Europos šalių saugumo aljansas. 2020 m. NATO jau priklauso 30 narių, įskaitant 21 ES šalį.

1949 m. gegužės 5 d. – įsteigta Europos Taryba

Siekdamos skatinti demokratiją ir ginti žmogaus teises bei teisinę valstybę, 10 Vakarų Europos šalių įkūrė Europos Tarybą. 1953 m. rugsėjo 3 d. įsigaliojo Europos žmogaus teisių konvencija.

1950 m. gegužės 9 d. – naujo politinio bendradarbiavimo Europoje planas

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė glaudesnio bendradarbiavimo planą. Jis pasiūlė integruoti Vakarų Europos anglių ir plieno pramonę. Vėliau gegužės 9 d. Europos Sąjungoje pradėta minėti kaip Europos diena.

1951 m. balandžio 18 d. – Europos anglių ir plieno bendrija

Remdamosi Šumano planu, šešios šalys pasirašė sutartį, pagal numatyta, kad jų anglių ir plieno pramonę administruos bendra vadovybė. Taip buvo užtikrinta, kad nė viena iš šalių negalėtų pasigaminti ir į kitą atgręžti karo ginklų, kaip būdavo anksčiau. Sutartį pasirašė šešios šalys: Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas. Europos anglių ir plieno bendrija pradėjo veikti 1952 m.

1957 m. kovo 25 d. – Romos sutartys

Plėtodamos sėkmingai veikiančią Anglių ir plieno bendrijos sutartį, šešios valstybės steigėjos ėmė bendradarbiauti ir kituose ekonomikos sektoriuose. Siekdamos tai įtvirtinti oficialiai, jos pasirašė dvi sutartis, kuriomis įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomą). Šios sutartys įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1958 m. kovo 19 d. – Europos Parlamento veiklos pradžia

Pirmasis Europos Parlamentinės Asamblėjos, dabartinio Europos Parlamento pirmtakės, posėdis vyko Strasbūre, Prancūzijoje; jos pirmininku išrinktas Robertas Šumanas. Ši asamblėja pakeitė Europos anglių ir plieno bendrijos Bendrąją Asamblėją ir nuo 1962 m. kovo 30 d. vadinama Europos Parlamentu.