Pāriet uz galveno saturu

Eiropas Savienības vēsture 1945-1959

Miers Eiropā un sadarbības sākums

Lai izbeigtu biežos un asiņainos konfliktus, kuru kulminācija bija Otrais pasaules karš, Eiropas politiķi sāk veidot to, ko mēs šodien pazīstam kā Eiropas Savienību.

1951. gadā dibinātā Eiropas Ogļu un tērauda kopiena ir pirmais solis ceļā uz ilgstošu mieru. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK), un līdz ar to sākās jauns, arvien ciešākas sadarbības laikmets Eiropā. Tomēr šajā periodā iesākās arī aukstais karš, kas sadala kontinentu vairāk nekā 40 gadus.

1945. gada 8. maijs – Otrā pasaules kara beigas Eiropā

Otrais pasaules karš beidzas Eiropā. Kontinents ir izpostīts. Miljoniem cilvēku ir miruši, ievainoti vai pārvietoti. Holokaustā ir nogalināti seši miljoni ebreju.

1949. gada 4. aprīlis – NATO izveide

Ir izveidota Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO). Runa ir par starpvaldību drošības aliansi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādu un 10 Rietumeiropas valstīm. 2020. gadā NATO piedalās 30 valstu, ieskaitot 21 ES valsti.

1949. gada 5. maijs – Eiropas Padomes izveide

Desmit Rietumeiropas valstis izveido Eiropas Padomi, lai veicinātu demokrātiju un aizsargātu cilvēktiesības un tiesiskumu. Eiropas Cilvēktiesību konvencija stājas spēkā 1953. gada 3. septembrī.

1950. gada 9. maijs – plāns attiecībā uz jaunu politisko sadarbību Eiropā

Francijas ārlietu ministrs Roberts Šūmans nāk klajā ar plānu padziļinātai sadarbībai. Viņš ierosina integrēt Rietumeiropas ogļu un tērauda rūpniecību. Vēlāk 9. maiju Eiropas Savienība svin kā “Eiropas dienu”.

1951. gada 18. aprīlis – Eiropas Ogļu un tērauda kopiena

Pamatojoties uz Šūmana plānu, sešas valstis paraksta līgumu, lai kopīgi pārvaldītu savu ogļu un tērauda rūpniecību. Tādējādi neviena no tām nevar viena pati ražot kara ieročus, lai vērstos pret citām, kā tas notika agrāk. Šīs sešas valstis ir Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Beļģija un Luksemburga. Eiropas Ogļu un tērauda kopiena sāk darboties 1952. gadā.

1957. gada 25. marts – Romas līgumi

Pamatojoties uz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu, šīs sešas dibinātājvalstis paplašina savu sadarbību, aptverot citas ekonomikas nozares. Tās piešķir tai oficiālu raksturu, parakstot divus līgumus, ar ko tiek izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom). Šīs struktūras sāk darboties 1958. gada 1. janvārī.

ES dalībvalstu saraksts un to pievienošanās datums

1958. gada 19. marts – Eiropas Parlamenta dzimšanas datums

Eiropas Parlamentārās asamblejas pirmā sanāksme, kas ir šodienas Eiropas Parlamenta priekštecis, notiek Strasbūrā, Francijā, un Robērs Šūmans tiek ievēlēts par priekšsēdētāju. Šī asambleja aizstāj Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējo asambleju. 1962. gada 30. martā tā tiek pārsaukta par Eiropas Parlamentu.