Pāriet uz galveno saturu

ES iestāžu vēstures arhīvi

ES iestāžu vēstures arhīvos ir publiskie dokumenti, kas satur lēmumus un atzinumus, uz kuru pamata tikusi veidota mūsdienu ES.

ES arhīvi

ES vēstures arhīvi

ES vēstures arhīvus pārvalda Eiropas Universitātes institūts (EUI) Florencē. Tas ES iestāžu (kā arī proeiropeisku kustību un personu) dokumentus dara pieejamus sabiedrībai.

ES iestāžu arhīvi

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta vēstures arhīvs

Eiropas Parlamenta arhīvā ir vairāk nekā 5 miljoni vēstures dokumentu, tostarp pieņemtie dokumenti, ziņojumi, Parlamenta jautājumi, lūgumraksti un komiteju dokumenti sākot no 1952. gada. Ir iespējams sazināties ar arhīvu pa e-pastu, pastu vai tālruni, vai apmeklēt arhīvu.

Eiropadome

Eiropadomes secinājumi (1993–2003)

Eiropadomes secinājumi (1975–1992)

Eiropas Savienības Padome

ES Padomes arhīvs

Padomes arhīvā ir vairāk nekā 30 gadus veci dokumenti, kurus sagatavojusi vai saņēmusi Padome. Veiciet meklēšanu arhīvā vai piesakiet apmeklējumu.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas vēstures arhīvs

Komisijas arhīvā ir vairāk nekā 30 gadus veci dokumenti, kurus sagatavojusi vai saņēmusi Komisija. Veiciet meklēšanu tiešsaistē vai apmeklējiet arhīvu.

Eiropas Savienības Tiesa

ES Tiesas vēstures arhīvs

Tiesas arhīvs atrodas Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē. Tajā ir vairāk nekā 30 gadus veci dokumenti, kurus sagatavojusi vai saņēmusi Tiesa. Piesakiet apmeklējumu.

Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālās bankas arhīvs

ECB arhīvā ir dokumenti par bankas darbību no 1964. gada līdz mūsdienām. Tajā ir arī audiovizuāli materiāli un artefakti. Veiciet meklēšanu tiešsaistē vai rakstiski pieprasiet dokumentu.

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palātas arhīvs

Revīzijas palātas arhīvā ir visi tās apstrādātie dosjē kopš 1977. gada. Dokumenti par 1977.–1991.gadu ir pārvietoti uz Eiropas Savienības vēstures arhīvu Florencē. Pameklējiet internetā!

Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienesta arhīvs

EĀDD arhīvā ir materiāli, kurus dienests sagatavojis un publicējis kopš 2011. gada un kurus vairs neatjaunina, bet patur arhivētus tiešsaistē.

Eiropas Reģionu komiteja

Reģionu komitejas arhīvs

Reģionu komitejas arhīvā ir vairāk nekā 30 gadus veci dokumenti, kurus sagatavojusi vai saņēmusi RK. Pētniekiem, kas rezervējuši vizīti, ir pieejama īpaša telpa, kur iepazīties ar dokumentiem.

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju bankas arhīvs

EIB vēstures arhīvā ir dokumenti, kas datēti kopš 1956. gada. Ar tiem var iepazīties ES vēstures arhīva pētniecības centrā Florencē vai tiešsaistē.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda vēstures arhīvs

Sk. ziņas par Eiropas Ombuda svarīgākajiem vēstures dokumentiem.