Direct naar de inhoud

Historische archieven van de EU-instellingen

De historische archieven van de EU-instellingen bevatten openbare documenten waarin besluiten en bevindingen zijn vastgelegd die de EU van vandaag hebben vormgegeven.

EU-archief

Historische archieven van de EU

De historische archieven van de EU wordt beheerd door het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence. Dit maakt documenten van de EU-instellingen en van pro-Europese bewegingen en figuren publiek toegankelijk.

Archieven van de EU-instellingen

Europees Parlement

Historisch archief van het Europees Parlement

Het archief van het Europees Parlement bevat meer dan 5 miljoen historische gegevens, waaronder aangenomen teksten, verslagen, parlementaire vragen, verzoekschriften en commissiedocumenten sinds 1952. Het archief e-mailen, schrijven, telefoneren of bezoeken.

Europese Raad

Conclusies van de Europese Raad (1993-2003)

Conclusies van de Europese Raad (1975-92)

Raad van de Europese Unie

Archieven van de Raad van de EU

De archieven van de Raad bevatten documenten die door de Raad zijn geproduceerd of ontvangen en die meer dan 30 jaar oud zijn. Zoeken in de archieven of een afspraak voor een bezoek maken.

Europese Commissie

De historische archieven van de Europese Commissie

De archieven van de Commissie bevatten documenten die door de Commissie zijn geproduceerd of ontvangen en die meer dan 30 jaar oud zijn. Online zoeken of de archieven persoonlijk bezoeken.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Historische archieven van het Hof van Justitie van de EU

De historische archieven van het Hof zijn ondergebracht in het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence. Zij bevatten documenten die door het Hof zijn geproduceerd of ontvangen en die meer dan 30 jaar oud zijn. Een afspraak voor een bezoek aanvragen.

Europese Centrale Bank

Archief van de Europese Centrale Bank

Het archief van de ECB bewaart gegevens over de activiteiten van de bank van 1964 tot heden. Het bevat ook audiovisueel materiaal en kunstvoorwerpen. Online zoeken of een document schriftelijk opvragen.

Europese Rekenkamer

Archief van de Europese Rekenkamer

Het archief van de Rekenkamer bevat al haar werkbestanden sinds 1977. Documenten uit de periode 1977-91 zijn overgebracht naar de historische archieven van de Europese Unie in Florence. Online zoeken.

Europese Dienst voor extern optreden

Archief van de Europese Dienst voor extern optreden

Het archief van de Europese Dienst voor extern optreden bevat materiaal dat sinds 2011 door de dienst is geproduceerd en gepubliceerd en dat niet langer wordt bijgewerkt, maar online gearchiveerd blijft.

Europees Comité van de Regio's

Archiefdienst van het Comité van de Regio's

Het archief van het Comité bevat documenten die door het Comité zijn geproduceerd of ontvangen en die meer dan 30 jaar oud zijn. De raadplegingsruimte is op afspraak toegankelijk voor onderzoekers.

Europese Investeringsbank

Archief van de Europese Investeringsbank

Het historisch archief van de EIB met documenten vanaf 1956 kan worden geraadpleegd in het onderzoekscentrum van de historische archieven van de EU in Florence of online.

Europees Ombudsman

Europese Ombudsman – historische documenten

Bekijk de belangrijkste historische documenten van de Europese Ombudsman.