Prejsť na hlavný obsah

Historické archívy inštitúcií EÚ

V historických archívoch inštitúcií EÚ sa uchovávajú verejné dokumenty, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia a skutočnosti, ktoré pomohli formovať EÚ do dnešnej podoby.

Archívy EÚ

Historické archívy EÚ

Historické archívy EÚ spravuje Európsky univerzitný inštitút (EUI) vo Florencii. Verejnosti sprístupňuje dokumenty európskych inštitúcií (a proeurópsky zameraných hnutí a osobností).

Archívy inštitúcií EÚ

Európsky parlament

Historický archív Európskeho parlamentu

Archív Európskeho parlamentu má viac ako 5 miliónov historických záznamov vrátane prijatých textov, správ, parlamentných otázok, petícií a dokumentov výborov od roku 1952. Archív možno kontaktovať e-mailom, poštou, telefonicky alebo osobne.

Európska rada

Závery Európskej rady (1993 – 2003)

Závery Európskej rady (1975 – 1992)

Rada Európskej únie

Archív Rady EÚ

V archíve Rady sa uchovávajú dokumenty, ktoré vypracovala alebo prijala Rada a ktoré majú viac ako 30 rokov. V archíve možno vyhľadávať alebo si dohodnúť stretnutie.

Európska komisia

Historický archív Európskej komisie

V archíve Komisie sa uchovávajú dokumenty, ktoré vypracovala alebo prijala Komisia a ktoré majú viac ako 30 rokov. V archíve možno vyhľadávať online alebo ho osobne navštíviť.

Súdny dvor Európskej únie

Historický archív Súdneho dvora EÚ

Archív Súdneho dvora sa nachádza v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii. Uchovávajú sa v ňom dokumenty, ktoré vypracoval alebo prijal Súdny dvor a ktoré majú viac ako 30 rokov. Na jeho návštevu si možno dohodnúť termín.

Európska centrálna banka

Archív Európskej centrálnej banky

V archíve ECB sa uchovávajú záznamy o činnosti banky od roku 1964 do súčasnosti. Obsahuje audiovizuálny materiál a artefakty. Možno v ňom vyhľadávať online alebo požiadať o dokument písomnou formou.

Európsky dvor audítorov

Archív Európskeho dvora audítorov

Archív Európskeho dvora audítorov obsahuje všetky jeho pracovné spisy od roku 1977. Dokumenty z obdobia 1977 – 1991 boli presunuté do historických archívov Európskej únie vo Florencii. Možno v ňom vyhľadávať online.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Archív Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

Archív ESVČ obsahuje materiály, ktoré ESVČ vypracovala a uverejnila od roku 2011 a ktoré sa už neaktualizujú. Archivujú sa online.

Európsky výbor regiónov

Archív Výboru regiónov

V archíve Výboru regiónov sa uchovávajú dokumenty, ktoré vypracoval alebo prijal VR a ktoré majú viac ako 30 rokov. Prístup do študovne archívu majú výskumní pracovníci v dohodnutom termíne.

Európska investičná banka

Archív Európskej investičnej banky

Do historického archívu EIB, v ktorom sa uchovávajú záznamy od roku 1956, možno nahliadnuť vo výskumnom centre historických archívov EÚ vo Florencii alebo online.

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman – historické dokumenty

Pozri podrobnosti o kľúčových historických dokumentoch európskeho ombudsmana.