Skip to main content

Cartlanna staire institiúidí an Aontais Eorpaigh

Is i gcartlanna staire institiúidí an Aontais a choinnítear doiciméid phoiblí ina gcoimeádtar taifead ar chinntí agus ar thorthaí a chuidigh chun an tAontas Eorpach mar atá sé inniu a mhúnlú.

Cartlanna an Aontais Eorpaigh

Cartlanna staire an Aontais Eorpaigh

Is í an Institiúid Ollscoile Eorpach (IOE) i bhFlórans a riarann Cartlanna Staire an Aontais. Cuireann sí doiciméid ó na hinstitiúidí Eorpacha (mar aon le doiciméid ó ghluaiseachtaí agus ó dhaoine cáiliúla atá ar son na hEorpa) ar fáil don phobal.

Cartlanna Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Parlaimint na hEorpa

Cartlann Staire Pharlaimint na hEorpa

Is i gcartlanna Pharlaimint na hEorpa a choinnítear breis agus 5 mhilliún taifead staire, cuir i gcás téacsanna a glacadh, tuarascálacha, ceisteanna parlaiminte, achainíocha agus páipéir coistí a théann siar go dtí 1952. Seol ríomhphost chuig na cartlanna, scríobh chucu, cuir glao orthu nó tabhair cuairt orthu.

An Chomhairle Eorpach

Conclúidí ón gComhairle Eorpach (1993-2003)

Conclúidí ón gComhairle Eorpach (1975-92)

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Cartlanna Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Is i gcartlanna Chomhairle an Aontais Eorpaigh a choinnítear doiciméid a tháirg nó a fuair an Chomhairle agus atá níos mó ná 30 bliain d’aois. Cuardaigh sna cartlanna nó déan coinne le cuairt a thabhairt orthu.

An Coimisiún Eorpach

Cartlann Staire an Choimisiúin Eorpaigh

Is i gcartlanna an Choimisiúin Eorpaigh a choinnítear doiciméid a tháirg nó a fuair an Coimisiún agus atá níos mó ná 30 bliain d’aois. Déan cuardach ar líne nó tabhair cuairt ar na cartlanna féin.

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cartlanna staire Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tá cartlanna na Cúirte lonnaithe san Institiúid Ollscoile Eorpach (IOE) i bhFlórans. Sna cartlanna sin, tá doiciméid a tháirg nó a fuair an Chúirt agus atá níos mó ná 30 bliain d’aois. Déan coinne le cuairt a thabhairt orthu.

An Banc Ceannais Eorpach

Cartlanna an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Is i gcartlanna BCE a choimeádtar taifead ar ghníomhaíochtaí an Bhainc ó 1964 go dtí an lá inniu. Tá ábhar closamhairc agus déantáin sna cartlanna freisin. Déan cuardach ar líne nó déan iarratas ar dhoiciméid i scríbhinn.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Cartlanna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Is i gcartlanna CIE a choinnítear cáipéisí oibre uile na Cúirte ó 1977. Na doiciméid a chlúdaíonn an tréimhse 1977-1991, aistríodh iad chuig Cartlanna Staire an Aontais Eorpaigh i bhFlórans. Déan cuardach ar líne.

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Cartlanna na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

Is i gcartlanna SEGS a choinnítear ábhar a tháirg agus a d’fhoilsigh SEGS ó 2011, ar ábhar é nach ndéantar a nuashonrú a thuilleadh ach atá go fóill sna cartlanna ar líne.

Coiste Eorpach na Réigiún

Cartlanna Choiste na Réigiún

Is i gcartlanna Choiste na Réigiún a choinnítear doiciméid a tháirg nó a fuair an Coiste agus atá níos mó ná 30 bliain d’aois. Is féidir le taighdeoirí rochtain a fháil ar an seomra comhairliúcháin ach coinne a dhéanamh.

An Banc Eorpach Infheistíochta

Cartlanna an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta

Is i gcartlanna BEI a choinnítear taifid ó 1956 agus is féidir féachaint orthu in ionad taighde Chartlanna Staire an Aontais Eorpaigh i bhFlórans nó ar líne.

An tOmbudsman Eorpach

An tOmbudsman Eorpach – doiciméid staire

Féach sonraí phríomhdhoiciméid staire an Ombudsman Eorpaigh