Przejdź do treści głównej

Archiwa historyczne instytucji UE

Archiwa historyczne instytucji UE zawierają dokumenty urzędowe, w których zapisano decyzje i ustalenia, które pomogły kształtować Unię Europejską, jaką znamy dzisiaj.

Archiwa UE

Archiwa historyczne UE

Archiwami historycznymi UE zarządza Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji. Udostępnia on szerokiemu ogółowi społeczeństwa dokumenty instytucji europejskich (a także dokumenty związane z ruchami proeuropejskimi lub znanymi osobami działającymi na rzecz integracji europejskiej).

Archiwa instytucji UE

Parlament Europejski

Archiwa historyczne Parlamentu Europejskiego

Archiwa Parlamentu Europejskiego zawierają ponad 5 mln dokumentów historycznych obejmujących przyjęte teksty, sprawozdania, pytania poselskie, petycje i dokumenty poszczególnych komisji. Najstarsze dokumenty pochodzą z 1952 r. Z personelem można się kontaktować listownie, e-mailem lub przez telefon. Można też odwiedzić archiwa osobiście.

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej (1993–2003)

Konkluzje Rady Europejskiej (1975–1992)

Rada Unii Europejskiej

Archiwa Rady UE

Archiwa Rady zawierają dokumenty opracowane lub otrzymane przez Radę ponad 30 lat temu. Można wyszukać dokument lub umówić się na wizytę.

Komisja Europejska

Archiwa historyczne Komisji Europejskiej

Archiwa Komisji zawierają dokumenty opracowane lub otrzymane przez Komisję ponad 30 lat temu. Można przeprowadzić wyszukiwanie online lub odwiedzić archiwa osobiście.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Archiwa historyczne Trybunału Sprawiedliwości UE

Archiwa Trybunału mieszczą się w siedzibie Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Zawierają dokumenty opracowane lub otrzymane przez Trybunał ponad 30 lat temu. Na wizytę należy się umówić.

Europejski Bank Centralny

Archiwa Europejskiego Banku Centralnego

Archiwa EBC zawierają dokumenty dotyczące działalności banku od roku 1964 do dzisiaj. Zbiory obejmują materiały audiowizualne i artefakty. Można przeprowadzić wyszukiwanie online lub złożyć na piśmie wniosek o udostępnienie dokumentu.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Archiwa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Archiwa Trybunału Obrachunkowego zawierają wszystkie jego akta począwszy od roku 1977 r. Dokumenty z lat 1977–1991 zostały przeniesione do Archiwów Historycznych Unii Europejskiej we Florencji. Można przeprowadzić wyszukiwanie online.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Archiwa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Archiwa ESDZ zawierają materiały opracowane i opublikowane przez ESDZ od roku 2011 r., które nie są już aktualizowane, a zostały zarchiwizowane w internecie.

Europejski Komitet Regionów

Archiwa Komitetu Regionów

Archiwa Komitetu Regionów zawierają dokumenty opracowane lub otrzymane przez KR ponad 30 lat temu. Badacze mogą zarezerwować miejsce w czytelni.

Europejski Bank Inwestycyjny

Archiwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Archiwa historyczne EBI obejmują dokumenty sięgające 1956 r. Można je przejrzeć w centrum badawczym Archiwów Historycznych UE we Florencji lub online.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – dokumenty historyczne

Informacje na temat najważniejszych dokumentów historycznych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich