Põhisisu juurde

ELi institutsioonide ajalooarhiivid

ELi institutsioonide ajalooarhiivides hoitakse avalikke dokumente, mis hõlmavad otsuseid ja järeldusi, mis aitasid kaasa tänapäeva ELi kujunemisele.

ELi arhiivid

ELi ajalooarhiivid

ELi ajalooarhiive haldab Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut. Kõnealune instituut teeb avalikkusele kättesaadavaks nii Euroopa institutsioonide (kui ka euroopameelsete liikumiste ja isikute) dokumendid.

ELi institutsioonide arhiivid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi ajalooarhiivid

Euroopa Parlamendi arhiivides on rohkem kui 5 miljonit ajaloolist dokumenti, sealhulgas vastuvõetud tekstid, aruanded, parlamendi küsimused, petitsioonid ja parlamendikomisjonide dokumendid alates 1952. aastast. Saatke e-kiri, kirjutage, helistage või külastage arhiive.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa ülemkogu järeldused (1993–2003)

Euroopa ülemkogu järeldused (1975–1992)

Euroopa Liidu Nõukogu

ELi nõukogu arhiivid

Nõukogu arhiivides hoitakse nõukogu koostatud või saadud dokumente, mis on vanemad kui 30 aastat. Otsige arhiividest või leppige kokku aeg arhiivi külastamiseks.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni ajalooarhiivid

Komisjoni arhiivides hoitakse nõukogu koostatud või saadud dokumente, mis on vanemad kui 30 aastat. Otsige veebis või külastage arhiive isiklikult.

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohtu ajalooarhiivid

Kohtu ajalooarhiivid asuvad Euroopa Ülikool-Instituudis (Firenze). Neis hoitakse kohtu koostatud või saadud dokumente, mis on vanemad kui 30 aastat. Külastuseks on vaja esitada taotlus.

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpanga arhiivid

Euroopa Keskpanga arhiivides hoitakse andmeid panga tegevusest alates 1964. aastast kuni tänaseni. Need sisaldavad ka audiovisuaalset materjali ja artefakte. Otsige veebis või taotlege dokumenti kirjalikult.

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoja arhiivid

Euroopa Kontrollikoja arhiivid sisaldavad kõiki selle tööfaile alates 1977. aastast. Dokumendid, mis hõlmavad ajavahemikku 1977–1991 on viidud üle Firenzes asuvasse Euroopa Liidu ajalooarhiivi. Otsige veebis.

Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistuse arhiivid

Euroopa välisteenistuse arhiivid sisaldavad Euroopa välisteenistuse koostatud ja avaldatud materjale alates 2011. Aastast, mida enam ei ajakohastata, kuid mis jäävad veebis arhiveerituks.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee arhiivid

Regioonide Komitee arhiivides hoitakse Regioonide Komitee koostatud või saadud dokumente, mis on vanemad kui 30 aastat. Selle konsultatsioonisaal on teadlastele avatud eelnevalt kokkulepitud külastusaja alusel.

Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispanga arhiivid

Euroopa Investeerimispanga ajalooarhiividega, milles hoitakse dokumente alates 1956. aastast, saab tutvuda Firenzes asuvates ELi ajalooarhiivides või veebis.

Euroopa Ombudsman

European Ombudsman – ajaloolised dokumendid

Vaadake Euroopa Ombudsmani peamiste ajalooliste dokumentide üksikasju.