Gå til hovedindholdet

EU-institutionernes historiske arkiv

EU-institutionernes historiske arkiv indeholder offentlige dokumenter med de beslutninger og resultater, der var med til at forme det EU, vi kender i dag.

EU's arkiver

EU's historiske arkiv

EU's historiske arkiver administreres af Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze. De stiller dokumenter fra EU-institutionerne (og fra proeuropæiske bevægelser og personligheder) til rådighed for borgerne.

EU-institutionernes arkiver

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets historiske arkiv

Europa-Parlamentets arkiver indeholder mere end 5 mio. historiske optegnelser, herunder vedtagne tekster, betænkninger, parlamentariske forespørgsler, andragender og udvalgspapirer helt tilbage fra 1952. Skriv en e-mail eller et brev til arkiverne, ring til dem, eller besøg dem.

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds konklusioner (1993-2003)

Det Europæiske Råds konklusioner (1975-92)

Rådet for Den Europæiske Union

EU-Rådets arkiv

Rådets arkiv indeholder dokumenter, som Rådet har udarbejdet eller modtaget, og som er over 30 år gamle. Søg i arkivet, eller aftal et besøg.

Europa-Kommissionen

Kommissionens historiske arkiv

Kommissionens arkiv indeholder dokumenter, som Kommissionen har udarbejdet eller modtaget, og som er over 30 år gamle. Søg online, eller aflæg arkivet et fysisk besøg.

Den Europæiske Unions Domstol

EU-Domstolens historiske arkiv

Domstolens arkiv befinder sig på Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze. Det indeholder dokumenter, som Domstolen har udarbejdet eller modtaget, og som er over 30 år gamle. Anmod om en aftale om et besøg.

Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbanks arkiv

ECB's arkiv indeholder registre over bankens aktiviteter siden 1964 og frem til i dag. Det omfatter audiovisuelt materiale og artefakter. Søg online, eller anmod skriftligt om et dokument.

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Revisionsrets arkiv

Revisionsrettens arkiv indeholder alle dens arbejdsdokumenter siden 1977. Dokumenter for perioden 1977-91 er blevet overført til Den Europæiske Unions historiske arkiv i Firenze. Søg online.

EU-Udenrigstjenesten

EU-Udenrigstjenestens arkiv

EU-Udenrigstjenestens arkiv indeholder materiale, der er produceret og offentliggjort af EU-Udenrigstjenesten siden 2011, og som ikke længere opdateres, men fortsat er arkiveret online.

Det Europæiske Regionsudvalg

Regionsudvalgets arkiv

Regionsudvalgets arkiv indeholder dokumenter, som RU har udarbejdet eller modtaget, og som er over 30 år gamle. Forskere har adgang til dets høringsrum efter aftale.

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbanks arkiv

Man kan henvende sig til EIB's historiske arkiv, der indeholder dokumenter fra 1956, på forskningscentret ved EU's historiske arkiv i Firenze eller online.

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand – historiske dokumenter

Se nærmere oplysninger om Den Europæiske Ombudsmands vigtigste historiske dokumenter.