Gå direkt till innehållet

EU-institutionernas historiska arkiv

EU-institutionernas historiska arkiv innehåller offentliga handlingar med de beslut och underlag som har bidragit till att forma det EU vi har i dag.

EU:s arkiv

EU:s historiska arkiv

EU:s historiska arkiv förvaras hos Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Här finns dokument från både EU-institutioner och andra organisationer och personer som driver Europafrågor.

EU-institutionernas arkiv

Europaparlamentet

Europaparlamentets historiska arkiv

Europaparlamentets arkiv innehåller över 5 miljoner handlingar från 1952 och framåt, bland annat antagna texter, betänkanden, parlamentsfrågor, framställningar och utskottshandlingar. Kontakta arkivet via mejl, brev eller telefon, eller besök samlingarna direkt.

Europeiska rådet

Europeiska rådets slutsatser 1993–2003

Europeiska rådets slutsatser 1975–1992

Europeiska unionens råd

Rådets arkiv

Rådets arkiv innehåller handlingar som rådet har upprättat eller tagit emot och som är äldre än 30 år. Sök i arkivet på nätet eller boka ett besök.

Europeiska kommissionen

Kommissionens historiska arkiv

Kommissionens arkiv innehåller handlingar som kommissionen har upprättat eller tagit emot och som är äldre än 30 år. Sök i arkivet på nätet eller besök samlingarna direkt.

Europeiska unionens domstol

EU-domstolens historiska arkiv

Domstolens arkiv förvaras hos Europeiska universitetsinstitutet i Florens och innehåller handlingar som domstolen har upprättat eller tagit emot och som är äldre än 30 år. Om du vill besöka arkivet måste du boka tid.

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbankens arkiv

ECB:s arkiv innehåller handlingar om bankens verksamhet från 1964 fram till i dag. Här finns också audiovisuellt material och olika föremål. Sök på nätet eller begär ut en handling skriftligen.

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrättens arkiv

Arkivet innehåller revisionsrättens alla arbetsdokument sedan 1977. Handlingar från perioden 1977–1991 har överförts till EU:s historiska arkiv i Florens. Du kan söka i arkivet på nätet.

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänstens arkiv

Utrikestjänstens arkiv innehåller material som tjänsten har upprättat och publicerat sedan 2011 och som inte längre uppdateras utan har arkiverats på nätet.

Europeiska regionkommittén

Regionkommitténs arkiv

Regionkommitténs arkiv omfattar handlingar som kommittén har upprättat eller tagit emot och som är äldre än 30 år. Forskare kan boka tid till läsesalen.

Europeiska investeringsbanken (EIB)

Europeiska investeringsbankens arkiv

EIB:s historiska arkiv innehåller handlingar från 1956 och framåt och kan läsas i forskningscentrumet vid EU:s historiska arkiv i Florens eller på nätet.

Europeiska ombudsmannen

EU-ombudsmannens historiska dokument

Läs mer om EU-ombudsmannens historiska handlingar.