Gå direkt till innehållet

Rättsligt meddelande

Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Följande gäller för innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Skydd av personuppgifter
Skydd av personuppgifter, EU:s dataskyddsregler och e-tjänster.

Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen, 1995–2023
Återgivning är tillåten med angivande av källan, om inget annat anges.
I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Användning av EU-emblemet – regler för tredje parter

Principerna för tredje parters användning av EU-emblemet har fastställts i en överenskommelse med Europarådet (se EU:s officiella tidning från den 8 september 2012, 2012/C 271/04).

Enligt överenskommelsen får fysiska och juridiska personer använda emblemet eller någon av dess delar, förutsatt att användningen

a) inte ger intryck av att det finns en koppling mellan användaren och någon av EU:s institutioner, organ, kontor och byråer eller Europarådet, om det inte finns någon sådan koppling

b) inte får allmänheten att tro att användaren stöds eller sponsras av någon av EU:s institutioner, organ, kontor eller byråer eller Europarådet, eller har fått deras godkännande eller medgivande, när så inte är fallet

c) inte sker i samband med ett syfte eller en verksamhet som inte överensstämmer med EU:s eller Europarådets syften och principer, eller som av andra skäl är olaglig.

Om användningen av EU-emblemet är förenlig med dessa villkor behövs inget skriftligt godkännande.

Registrering av emblemet eller en heraldisk imitation av detta som varumärke eller annan immateriell rättighet är inte tillåten.

Ladda ner EU:s emblem och grafisk information

 

Få mer information om EU-emblemet

Om du har frågor om de visuella och grafiska aspekterna av EU-emblemet ska du skriva till COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Om du behöver rättslig information om användningen av EU-emblemet eller information om en ansökan om/registrering av varumärke som innehåller delar av EU-emblemet ska du skriva till EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu).