Gå direkt till innehållet

EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas enande och identitet i en vidare mening.

EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk.

Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsländer, utan ska symbolisera enhet.

EU-flaggans historia

Flaggans historia börjar 1955. Europarådet – som försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen – valde då motivet som sin symbol. Europarådet uppmuntrade sedan de nya EU-institutionerna att använda samma flagga.

Europaparlamentet beslutade 1983 att man skulle börja använda Europarådets flagga, och 1985 antog EU:s stats- och regeringschefer flaggan som EU:s officiella emblem (dåvarande Europeiska gemenskaperna). I dag har dessutom alla EU-institutioner egna emblem.

Eurojubileumsmynt – EU-flaggan fyller 30 år

För att fira EU-flaggans 30-årsdag ger de 19 euroländerna ut ett gemensamt jubileumsmynt. Motivet röstades fram i EU-kommissionens webbomröstning 2015. Det har skapats av Georgios Stamatopoulos, en av gravörerna vid Greklands centralbank. Motivet består av tolv stjärnor och tolv figurer som omfamnar födelsen av ett nytt Europa. Titta på vinnarmotivet

Nedladdningar

Normal reproduktion i färg

17 SEPTEMBER 2020
Normal reproduktion i färg - Låg upplösning
17 SEPTEMBER 2020
Normal reproduktion i färg - Hög upplösning
17 SEPTEMBER 2020
Normal reproduktion i färg - Vektorformat (.eps)
17 SEPTEMBER 2020
Normal reproduktion i färg - Vektorformat (.pdf)

Tvåfärgsreproduktion i vitt och blått

17 SEPTEMBER 2020
Tvåfärgsreproduktion i vitt och blått - Låg upplösning
17 SEPTEMBER 2020
Tvåfärgsreproduktion i vitt och blått - Hög upplösning
17 SEPTEMBER 2020
Tvåfärgsreproduktion i vitt och blått - Vektorformat (.eps)
17 SEPTEMBER 2020
Tvåfärgsreproduktion i vitt och blått - Vektorformat (.pdf)

Reproduktion i svart/vitt

16 FEBRUARI 2021
Reproduktion i svart/vitt - Låg upplösning
16 FEBRUARI 2021
Reproduktion i svart/vitt - Hög upplösning
16 FEBRUARI 2021
Reproduktion i svart/vitt - Vektorformat (.eps)
16 FEBRUARI 2021
Reproduktion i svart/vitt - Vektorformat (.pdf)

Så använder du EU-emblemet

EU-flaggan - grafisk beskrivning

Hämta EU-emblemet och texten om EU-finansiering på olika språk

Användning av EU-emblemet – organisationer och privatpersoner utanför EU-institutionerna