Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (72)

RSS
Visar resultat 1–20
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter arbetar för en mer konkurrenskraftig, effektiv och tryggad energimarknad.

Webbplats
E-post
Telefon
+386 8 205 34 00
Adress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentraliserad byrå

Berecbyrån bidrar till att EU-reglerna för elektronisk kommunikation tillämpas enhetligt i hela EU.

Webbplats
E-post
Telefon
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för innovation och nätverk sköter EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer.

Webbplats
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-organ

Regionkommittén ger EU-institutionerna råd om lagstiftning som påverkar EU:s städer och regioner.

Webbplats
Telefon
+32 2 282 22 11
Adress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ren luftfart utvecklar innovativ teknik för att minska flygplanens koldioxidutsläpp och bullernivån.

Webbplats
Telefon
+32 2 221 81 52
Adress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för luftfartssäkerhet arbetar för gemensamma säkerhets- och miljöstandarder för civilflyget i EU.

Webbplats
E-post
Telefon
+49 221 8999 000
Adress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentraliserad byrå

Europeiska bankmyndigheten arbetar med att införa standardregler för reglering och tillsyn av banker i alla EU-länder.

Webbplats
E-post
Telefon
+33 (0)1 86 52 70 00
Adress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
EU-institution

Europeiska revisionsrätten ser till att EU-medel redovisas korrekt och anskaffas och används i enlighet med EU:s finansiella regler.

Webbplats
Telefon
+352 4398 1
Adress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Decentraliserad byrå

Europeiska kemikaliemyndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning.

Webbplats
Telefon
+358 9 6861 80
Adress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland