Gå direkt till innehållet
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget Sesar 3

SESAR 3 Joint Undertaking

Översikt

  • Uppgift: Modernisera flygledningen i EU
  • Verkställande direktör: Andreas Boschen 
  • Inrättat: 2021
  • Antal anställda: 40
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • WebbplatsDet gemensamma företaget Sesar 3

Verksamhet

Vad – Sesar 3 är ett europeiskt offentlig-privat partnerskap som med hjälp av forskning och innovation ska påskynda arbetet med att skapa ett digitalt europeiskt luftrum.

Hur – Sesar 3 ska samla en kritisk massa av resurser och expertis från hela värdekedjan inom luftfarten för att ta fram avancerad flygledningsteknik för vanligt flyg, drönare, flygtaxi och farkoster som flyger på hög höjd.

Målgrupper

Sesar 3 är en katalysator för en snabb omställning till ett grönt, klimatneutralt och digitalt EU där industrin är mer resilient och konkurrenskraftig.

Ett digitalt europeiskt luftrum kommer att innebära stora fördelar för alla aktörer i luftfartens värdekedja. Det kommer också att gagna EU:s ekonomi och samhälle i stort trots en relativt blygsam investering. 

Se också

Sesar 3 och det digitala europeiska luftrummet

Sesar 3 – flerårigt arbetsprogram

Publikationer

Kontakt

Det gemensamma företaget Sesar 3

Namn
Det gemensamma företaget Sesar 3
Webbplats
https://www.sesarju.eu/
E-post
infoatsesarju [dot] eu
Telefon
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Postadress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier