Направо към основното съдържание
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „SESAR 3“

SESAR 3 Joint Undertaking

Преглед

  • Роля: модернизиране на управлението на въздушното движение
  • Изпълнителен директор: Андреас Бошен 
  • Основано през: 2021 г.
  • Брой служители: 40
  • Местоположение: Брюксел (Белгия)
  • УебсайтСъвместно предприятие „SESAR 3“

С какво се занимава

Какво – институционализирано европейско партньорство между партньори от частния и публичния сектор, като се използват научните изследвания и иновациите за ускоряване на изграждането на цифровото европейско небе.

Как – като се обединява критичната маса от ресурси и експертен опит от цялата верига за създаване на стойност в областта на въздухоплаването, за да се разработят най-модерни технологични решения за управление на конвенционални въздухоплавателни средства, дронове, въздушни таксита и превозни средства, които летят на по-големи височини.

Кой има полза от това

Съвместното предприятие „SESAR 3“ е катализатор за ускоряване на прехода към зелена, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа и за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на европейската промишленост.

Изграждането на цифрово европейско небе ще донесе значителна стойност за всички заинтересовани страни във веригата за създаване на стойност в областта на въздухоплаването. Това също така ще донесе значителни ползи за европейската икономика и общество като цяло при относително малки инвестиционни разходи. 

Повече информация

Научете за СП „SESAR 3“ и цифровото европейско небе

Многогодишна работна програма на СП „SESAR 3“

Брошури и публикации

Контакт

SESAR 3 Joint Undertaking

Име
SESAR 3 Joint Undertaking
Уебсайт
https://www.sesarju.eu/
Електронен адрес
infoatsesarju [dot] eu
Телефонен номер
+32 2 507 80 00
Факс
+32 2 507 80 01
Пощенски адрес
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии