Skip to main content

Участвайте, взаимодействайте и гласувайте в Европейския съюз

Вашите права и как да се възползвате от тях

Ако сте гражданин на страна от ЕС, по дефиниция имате гражданство на ЕС и право да участвате активно в политическия живот на Съюза.

Споделете мнението си

  • Порталът „Споделете мнението си“ ви дава възможност да допринасяте за оформянето на политиките на ЕС, като участвате в консултациите на Съюза във връзка с планирани инициативи.
  • Споделете идеите си на платформата „Готови за бъдещето“, за да помогнете за намаляване на бюрокрацията, опростяване на законите на ЕС и приспособяването им към бъдещите нужди. 
  • Срещнете се лично с представители на ЕС, за да обсъдите теми, които ви вълнуват, като участвате в гражданските диалози, които се провеждат редовно в целия ЕС.

Европейска гражданска инициатива

Помогнете за определянето на политическия дневен ред на ЕС чрез Европейската гражданска инициатива. Това ви дава възможност да поискате от Европейската комисия да изготви законодателство по въпрос, който е от значение за вас и който попада в обхвата на нейните правомощия. Ще трябва да покажете, че вашата инициатива получава широка подкрепа.

След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и бъдат достигнати минималните прагове в 7 държави от ЕС, Комисията ще реши какви действия да предприеме, ако има такива.

Конференция за бъдещето на Европа 

Конференцията за бъдещето на Европа позволява на хората от всички слоеве на обществото да оформят бъдещите политики на ЕС. Тук можете да изразите мнението си за оформянето на бъдещето на нашия континент и да следите постигнатия напредък.

Повече за Конференцията за бъдещето на Европа

Европейски и местни избори

Научете как да се регистрирате, за да гласувате или как да се кандидатирате на местни и европейски избори, включително в страната, в която живеете, ако сте гражданин на ЕС, живеещ в друга страна от Съюза. Научете какви са приложимите условия.

Повече за европейските и местните избори

Подайте петиция до Европейския парламент 

Научете как да отправите, да внесете или да подкрепите петиция до Европейския парламент относно свързана с ЕС политика, която ви засяга. 

Повече за петициите до Европейския парламент

Принцип на езиковото многообразие

Когато се свързвате директно с институциите или консултативните органи на ЕС, имате право да получите отговор на всеки от 24-те официални езика в Съюза.

Граждански диалози 

Вижте информация за предстоящи граждански диалози, където можете да се срещнете с представители на ЕС, за да дискутирате свързани със Съюза въпроси, които ви засягат, по време на прояви за дебат с гражданите, които се провеждат редовно в целия ЕС. Щракнете върху връзката, за да видите какво е било обсъждано в рамките на предишни граждански диалози.

Повече за гражданските диалози 

Проучвания на общественото мнение

Вижте резултати и констатации от проучвания на общественото мнение на Евробарометър от 1974 г. до днес. Стандартното проучване се състои от приблизително 1000 интервюта на живо във всяка страна от ЕС по актуален въпрос на Съюза, засягащ обществеността.

Повече за проучванията на общественото мнение

Услуга за електронни общности (SINAPSE) 

Вие сте експерт по изготвяне и управление на политики на ЕС? Регистрирайте се в SINAPSE — онлайн платформа, на която можете да създавате или да се присъединявате към електронни общности на други експерти, за да обменяте свободно информация по въпроси, свързани с изготвянето на политики. 

Повече за услугата за електронни общности (SINAPSE)

 

Повече информация за вашите права на гражданин на ЕС ще намерите в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 18) и Хартата за основните права (Глава V).

 

Видеогалерия