Направо към основното съдържание

Участвайте, взаимодействайте и гласувайте в Европейския съюз

1 of 1

Вашите права и как да се възползвате от тях

Ако сте гражданин на страна от ЕС, по дефиниция имате гражданство на ЕС и право да участвате активно в политическия живот на Съюза.

Споделете мнението си

Допринасяйте за оформянето на политиките на ЕС, като участвате в консултации на ЕС относно планирани инициативи на портала Споделете мнението си.

Споделете идеите си на платформата „Готови за бъдещето“, за да помогнете за намаляване на бюрокрацията, опростяване на законите на ЕС и приспособяването им към бъдещите нужди.

Европейска гражданска инициатива

Помогнете за определянето на политическия дневен ред на ЕС чрез Европейската гражданска инициатива. Това ви дава възможност да поискате от Европейската комисия да изготви законодателство по въпрос, който е от значение за вас и който попада в обхвата на нейните правомощия. Ще трябва да покажете, че вашата инициатива получава широка подкрепа.

След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и бъдат достигнати минималните прагове в 7 държави от ЕС, Комисията ще реши какви действия да предприеме, ако има такива.

Европейски граждански панели

Европейските граждански панели са успешен резултат от Конференцията за бъдещето на Европа. Подбрани на случаен принцип граждани от 27-те държави от ЕС се събират, за да обсъждат важни предстоящи предложения и да правят препоръки, които Европейската комисия ще вземе под внимание при изготвянето на своята политика и своите законодателни инициативи.

За повече информация вижте Платформата за гражданска ангажираност 

Европейски и местни избори

Научете как да се регистрирате, за да гласувате или да се кандидатирате на местни и европейски избори, включително в страната, в която живеете, ако сте гражданин на ЕС, живеещ в друга страна от Съюза. Научете какви са приложимите условия.

Европейски избори през 2024 г.

Европейски и местни избори

Подайте петиция до Европейския парламент 

Научете как да отправите, да внесете или да подкрепите петиция до Европейския парламент относно свързана с ЕС политика, която ви засяга.

Принцип на езиковото многообразие

Когато се свързвате директно с институциите или консултативните органи на ЕС, имате право да получите отговор на всеки от 24-те официални езика в Съюза.

Проучвания на общественото мнение

Вижте резултати и констатации от проучвания на общественото мнение „Евробарометър“ от 1974 г. до днес. Стандартното проучване се състои от приблизително 1000 интервюта на живо във всяка страна от ЕС по актуален въпрос на Съюза, засягащ обществеността.

Услуга за електронни общности (SINAPSE) 

Вие сте експерт по изготвяне и управление на политики на ЕС? Регистрирайте се в SINAPSE — онлайн платформа, на която можете да създавате или да се присъединявате към електронни общности на други експерти, за да обменяте свободно информация по въпроси, свързани с изготвянето на политики. 

Местни съветници

Проектът „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ събира избрани на местно равнище съветници от всички държави от ЕС и им помага да общуват със своята местна аудитория по теми, свързани със Съюза.

 

Повече информация за вашите права на гражданин на ЕС ще намерите в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 18) и Хартата на основните права (глава V).

Видеогалерия