Przejdź do treści głównej

Bądź aktywny, angażuj się, zabieraj głos w Unii Europejskiej!

Twoje prawa – jak z nich korzystać?

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką jednego z krajów UE, automatycznie masz wszystkie prawa wynikające z obywatelstwa UE i możesz aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym UE.

Wyraź swoją opinię

  • Na portalu Wyraź swoją opinię możesz uczestniczyć w kształtowaniu polityki UE poprzez udział w konsultacjach UE na temat planowanych inicjatyw.
  • Na platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości możesz podzielić się swoimi pomysłami, jak ograniczyć biurokrację, uprościć obowiązujące przepisy UE i dostosować je do przyszłych potrzeb. 
  • W wydarzeniach organizowanych regularnie w ramach dialogu obywatelskiego w całej Unii możesz spotkać się osobiście z przedstawicielami UE, aby omówić interesujące Cię tematy.

Europejska inicjatywa obywatelska

Biorąc udział w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, możesz pomóc w ustalaniu programu politycznego UE. Możesz wezwać Komisję Europejską do zaproponowania przepisów dotyczących kwestii, która jest dla Ciebie ważna i w której Komisja jest uprawniona do działania. Aby Komisja mogła zająć stanowisko w danej sprawie, Twoja inicjatywa musi mieć szerokie poparcie.

Gdy daną inicjatywę poprze milion osób z minimum siedmiu krajów UE, Komisja zdecyduje, jakie działania należy podjąć.

Europejskie panele obywatelskie

Europejskie panele obywatelskie stanowią konkretny rezultat Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W panelach uczestniczą losowo wybrani obywatele z 27 krajów UE, którzy dyskutują nad ważnymi przyszłymi propozycjami i formułują zalecenia, które Komisja Europejska weźmie pod uwagę przy opracowywaniu swojej polityki i propozycji legislacyjnych.

Więcej o europejskich panelach obywatelskich

Wybory europejskie i samorządowe

Dowiedz się, jak głosować lub kandydować w wyborach lokalnych i europejskich. Pamiętaj, że jako obywatel UE, masz do tego prawo, nawet jeśli mieszkasz w kraju, którego nie jesteś obywatelem. Dowiedz się, jakie warunki mają zastosowanie.

Więcej informacji na temat wyborów europejskich i lokalnych

Złóż petycję do Parlamentu Europejskiego 

Dowiedz się, od czego zacząć, jak złożyć i poprzeć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki UE, która ma na Ciebie wpływ. 

Więcej informacji na temat petycji do Parlamentu Europejskiego

Zasada wielojęzyczności

Masz prawo kontaktować się z instytucjami i organami doradczymi UE w jednym z 24 języków urzędowych UE. Odpowiedź również otrzymasz w wybranym przez Ciebie języku.

Sondaże opinii publicznej

Badania Eurobarometr prowadzone są od roku 1974. Standardowy sondaż składa się ze specjalnie przygotowanych ankiet na temat aktualnego zagadnienia o zasięgu ogólnounijnym, na które odpowiada około 1000 respondentów z każdego z państw członkowskich UE.

Więcej na temat sondaży opinii publicznej

Społeczności internetowe SINAPSE 

Jesteś ekspertem w dziedzinie kształtowania polityki UE i zarządzania nią? Zarejestruj się w SINAPSE – platformie internetowej, na której możesz tworzyć fora (społeczności internetowe) lub dołączać do nich, aby omawiać kwestie dotyczące UE z innymi ekspertami. 

Więcej o społecznościach internetowych SINAPSE

Radni lokalni

Projekt „Budowanie Europy z udziałem radnych lokalnych” skupia lokalnych radnych ze wszystkich krajów UE i pomaga im w komunikowaniu się z lokalnymi odbiorcami na tematy związane z UE.

Więcej informacji na temat projektu „Budowanie Europy z udziałem radnych lokalnych”

 

Więcej informacji o prawach obywateli UE można znaleźć w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 18) oraz w Karcie praw podstawowych UE (rozdział V).

Video gallery