Skip to main content

Részvétel, véleménycsere és szavazás az Európai Unióban

Milyen jogokat biztosít Önnek az uniós polgárság, és hogyan juttathatja érvényre azokat?

Ha Ön valamelyik uniós ország állampolgára, ez egyben azt jelenti, hogy uniós polgársággal rendelkezik, és joga van ahhoz, hogy aktívan részt vegyen az EU politikai életében.

Adjon hangot a véleményének!

  • Az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon Ön hozzájárulhat az uniós politikák alakításához azáltal, hogy részt vesz a tervezett kezdeményezésekkel kapcsolatos uniós konzultációkban.
  • Fogalmazza meg elképzeléseit, javaslatait a jövőállósági platformon azzal kapcsolatban, hogyan lehetne csökkenteni a bürokráciát és egyszerűsíteni az uniós jogszabályokat. 
  • Találkozzon személyesen uniós döntéshozókkal, és vitassa meg velük az Ön számára fontos kérdéseket az EU-szerte rendszeresen tartott civil párbeszédeken.

Európai polgári kezdeményezés

Szervezzen európai polgári kezdeményezést, mellyel Ön is irányt szabhat az uniós döntéshozatalnak. Ha össze tud gyűjteni elegendő aláírást az EU különböző országaiból, felkérheti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogszabályjavaslatot a kezdeményezés tárgyában, amennyiben az ügy az Európai Unió hatáskörébe tartozik.

Ha egy kezdeményezést legalább egymillióan támogatnak EU-szerte, és a kezdeményezés szervezőinek legalább hét uniós országban sikerült összegyűjteniük az adott országra vonatkozóan előírt számú aláírást, a Bizottság dönt arról, hogy tesz-e lépéseket az ügyben, és ha igen, milyeneket.

Európai és helyhatósági választások

Nézzen utána, hogyan szavazhat vagy indulhat jelöltként az európai, illetve helyhatósági választásokon a lakóhelye szerinti országban, ha uniós ország állampolgáraként egy másik EU-tagállamban él. Tájékozódjon a teljesítendő követelményekről és a regisztráció módjáról.

További információk az európai és helyhatósági választásokról

Petíció benyújtása az Európai Parlamenthez 

Olvasson arról, hogyan indíthat és nyújthat be petíciót az Európai Parlamenthez az Ön számára fontos uniós vonatkozású kérdésekben, illetve hogyan támogathat ilyen petíciókat. 

További információk az Európai Parlamentnek címzett petíciókról

A többnyelvűség elve

Amikor Ön kérdésével közvetlenül valamelyik uniós intézményhez vagy tanácsadó szervhez fordul, joga van ahhoz, hogy a választ a 24 hivatalos uniós nyelv közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

Civil párbeszédek 

EU-szerte rendszeresen sor kerül a polgárok és uniós döntéshozók részvételével zajló vitafórumokra, ún. civil párbeszédekre. Nézzen utána, hol rendeznek a közeljövőben ilyen civil párbeszédet, és ha teheti, jelentkezzen rá. Kattintson a linkre, ha tudni szeretné, milyen témákról folyt eszmecsere az eddig rendezett civil párbeszédek alkalmával.

További információk a civil párbeszédekről 

Közvélemény-kutatások

Tájékozódjon az uniós polgárok körében végzett Eurobarométer felmérések eredményéről és megállapításairól. Az EU intézményei és ügynökségei 1974 óta végeznek Eurobarométer közvélemény-kutatásokat, melyek alkalmával mintegy ezer emberrel készítenek személyesen interjút egy adott közérdekű kérdésben.

További információk az Eurobarométer közvélemény-kutatásokról

Tudományos e-közösségek (SINAPSE) 

Ön szakértő az uniós szakpolitikai döntéshozatalban és kormányzásban? Regisztráljon a SINAPSE online platformon, ahol csatlakozhat szakértők e-közösségeihez, illetve létrehozhat új közösséget, melyek tagjai megoszthatják egymással információikat és elképzeléseiket a szakterületükhöz tartozó kérdésekben. 

További információk a SINAPSE e-közösségeiről

Helyi önkormányzati képviselők

Az „Európa építése helyi képviselőkkel” elnevezésű projekt a különböző uniós országok helyi önkormányzati képviselőit tömöríti és segít nekik a választópolgáraikkal folytatott, európai uniós vonatkozású témákkal kapcsolatos kommunikációjukban.

További információk az „Európa építése helyi képviselőkkel” projektről

 

Az uniós polgárokat megillető jogokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának V. címe rögzíti.

Videotár