Ugrás a fő tartalomra

Az uniós döntéshozatal folyamata

Az uniós döntéshozatali folyamat

Az uniós döntéshozatalban a következő három intézmény vesz részt:

  1. az Európai Parlament, az uniós polgárokat képviselő szerv,
  2. az Európai Unió Tanácsa, az EU kormányait képviselő szerv,
  3. az Európai Bizottság, az EU általános érdekeit képviselő szerv.

Az uniós politikákról általában rendes jogalkotási eljárás (korábbi nevén: együttdöntési eljárás) keretében döntenek. Ebben a folyamatban a három fő intézmény közös megállapodásra jut a kérdéses jogszabályjavaslatról. 

A jogszabályok előkészítése

A Bizottság, mielőtt új kezdeményezést terjeszt elő, felméri, hogy az milyen potenciális gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokkal járhat.

A Bizottság ennek érdekében jelentést, ún. „hatásvizsgálatot” készít, melyben ismerteti a lehetséges szakpolitikai forgatókönyvek előnyeit és hátrányait. A hatásvizsgálat elkészítése során a Bizottság kikéri a nem kormányzati szervezetek, a nemzeti hatóságok és az ipar, valamint a technikai kérdésekben tanácsot adó szakértői csoportok véleményét is.

Magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek nyilvános konzultációk révén (konzultációs kérdőívek beküldésével) adhatnak visszajelzést a Bizottságnak az Ossza meg velünk véleményét! portálon.

A tagállami parlamenteknek lehetőségük van arra, hogy hivatalosan kifejezzék fenntartásaikat, ha álláspontjuk szerint egy adott kérdéssel nem uniós, hanem nemzeti szinten kellene foglalkozni.

Bővebben a hatásvizsgálatokról

A javaslatok felülvizsgálata és elfogadása

Miután a Bizottság benyújtotta javaslatát, a Parlament és a Tanács felülvizsgálja azt, és módosításokat javasolhat. Ezt követően rendszerint a Parlament, a Tanács és a Bizottság találkozik, hogy megvitassák a módosításokat.

Ha a Bizottság nem ért egyet a módosításokkal, a Tanács csak egyhangú határozattal bírálhatja felül a Bizottság által emelt kifogást. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a módosítások túlzott mértékben megváltoztatják a javaslatot, jogában áll visszavonni azt.

Amennyiben a három intézmény nem ért egyet a javaslat végleges szövegéről, második olvasatra kerül sor.

A második olvasat során a Parlament és a Tanács további módosításokat javasolhat. A Parlament is blokkolhatja a javaslatot, ha nem ért egyet a Tanáccsal.

Ha a Parlament és a Tanács egyetért a módosításokkal, a javaslat elfogadható. Ha nem tudnak megállapodni, egyeztetőbizottságot hoznak létre, amely megpróbál megoldást találni. Ebben a második olvasati szakaszban a Parlament és a Tanács egyaránt blokkolhatja a javaslatot.

A javaslat akkor válik elfogadás útján jogszabállyá, amikor a Parlament és a Tanács megállapodik annak végleges szövegéről, és az kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Rendes jogalkotási eljárás

Az Európai Parlament és a Tanács közös jogalkotó tevékenységének alapjául szolgáló rendes jogalkotási eljárás lépéseinek áttekintése, és az ezzel az eljárással elfogadott jogszabályok jegyzéke

Különleges jogalkotási eljárások

Tudnivalók arról, hogyan működik együtt a Parlament és a Tanács az egyetértési és a konzultációs eljárás keretében

Az uniós jogszabályok típusai 

Az Európai Parlament ülései – élőben

Az Európai Unió Tanácsának ülései – élőben

A jogalkotás nyomon követése

Az uniós jogalkotási folyamatot bárki szabadon nyomon követheti a tervezéstől kezdve a jogszabály elfogadásán és végrehajtásán át egészen a felülvizsgálatig.

További információk a jogalkotás nyomon követéséről

Jogalkotási eljárások keresése.

Részvétel a jogalkotásban

A Bizottság minőségi jogalkotási programja lehetővé teszi a magánszemélyeknek, a vállalkozásoknak, az érdekelt feleknek, a nemzeti hatóságoknak és más szervezeteknek, hogy hozzájáruljanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz. Ha Ön is szeretné hallatni a hangját, a következő eszközökkel élhet:

Részvétel, véleménycsere, szavazás

Video gallery