Skip to main content

Rendeletek, irányelvek és más jogi aktusok

Az uniós szerződésekben meghatározott célkitűzések különféle típusú jogi aktusok útján teljesülhetnek. Bizonyos dokumentumok kötelezőek, mások nem. Egyes jogi aktusok az összes uniós országra, míg mások csak közülük néhányra vonatkoznak.

Rendeletek

A rendelet kötelező jogalkotási aktus, amely az EU egész területén teljes egészében alkalmazandó. Például az Unión kívülről importált termékekre vonatkozó egységes szabályokat a Tanács rendeletben rögzítette.

Irányelvek

Az irányelv olyan jogalkotási aktus, amely valamennyi uniós ország számára kötelezően elérendő célkitűzést állapít meg. A döntéshozatal módja azonban az egyes országokra van bízva. Példaképp említhető a fogyasztók jogairól szóló irányelv, amely nagyobb érvényt hivatott szerezni a fogyasztók jogainak EU-szerte. Megszünteti például az internetes kereskedői oldalakon időnként alkalmazott rejtett költségeket és meghosszabbítja azt az időtartamot, amelyen belül a fogyasztóknak joguk van elállni az adásvételi szerződéstől.

Határozatok

A határozat csak a címzettjeit kötelezi (pl. egy uniós tagállamot vagy egy adott vállalatot), és közvetlenül alkalmazandó. A Bizottság pl. határozatot hozott arról, hogy az Unió részt vesz egyes terrorizmusellenes szervezetek munkájában. Ez a határozat csak az abban említett szervezeteket kötelezi.

Ajánlások

Az ajánlás nem kötelező. Semmilyen jogi következménye nem volt például a Tanács azon ajánlásának, amely szerint az uniós tagállamok igazságügyi hatóságainak az igazságügyi szolgáltatások határon átívelő munkájának megkönnyítése érdekében tökéletesíteniük kell a videokonferenciák használatát. Az ajánlás lehetővé teszi az intézmények számára álláspontjuk közlését, és azt, hogy intézkedési stratégiára tegyenek javaslatot, anélkül, hogy az ajánlás címzettjeire bármilyen jogi kötelezettséget rónának.

Vélemények

A vélemény lehetővé teszi az intézmények számára, hogy nézőpontjukat kötelező erő nélkül tegyék közzé, vagyis anélkül, hogy a címzettekre bármilyen jogi kötelezettséget rónának. Véleményt a főbb uniós intézmények (Bizottság, Tanács, Parlament), valamint a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság adhat ki. E bizottságok a jogalkotási folyamat során sajátos regionális vagy gazdasági és szociális szempontokat vizsgálnak meg. A Régiók Európai Bizottsága például véleményt adott ki a „Tisztább levegőt" szakpolitikai csomagról.