Direct la conținutul principal

Tipuri de legislație

Obiectivele prevăzute în tratatele UE sunt realizate prin mai multe tipuri de acte juridice. Unele au forță juridică obligatorie, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor UE, altele doar anumitor state.

Regulamente

Regulamentul este un act legislativ cu forță juridică obligatorie. Trebuie pus în aplicare, în toate elementele sale, în toate țările din UE. De exemplu, în 2022, când a expirat regulamentul UE privind eliminarea tarifelor de roaming în timpul călătoriilor în interiorul UE, Parlamentul și Consiliul au adoptat un nou regulament atât pentru a îmbunătăți claritatea regulamentului anterior, cât și pentru a asigura aplicarea unei abordări comune privind tarifele de roaming pentru următorii zece ani.

Directive

Directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Cu toate acestea, este de datoria fiecărui stat să-și elaboreze propriile legi pentru realizarea acestor obiective. Un exemplu ar fi directiva UE privind produsele din plastic de unică folosință, care reduce impactul anumitor materiale plastice de unică folosință asupra mediului, de exemplu prin reducerea sau chiar interzicerea utilizării materialelor plastice de unică folosință, cum ar fi farfuriile, paiele și paharele pentru băuturi.

Decizii

Decizia este un act obligatoriu pentru destinatarii săi (de exemplu, un stat al UE sau o întreprindere) și este direct aplicabilă. De exemplu, Consiliul a emis o decizie prin care Croația este autorizată să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023. Această decizie se referă doar la țara în cauză.

Recomandări

Recomandarea nu este un act obligatoriu. Atunci când Comisia a emis recomandarea ca furnizorii de servicii mass-media din țările UE să își îmbunătățească transparența proprietății și să își protejeze independența editorială, acest text nu a avut consecințe juridice. Recomandarea le permite instituțiilor să își prezinte opiniile și să sugereze o cale de acțiune fără a le impune destinatarilor nicio obligație legală.

Avize

Avizul este un instrument care le permite instituțiilor să prezinte un punct de vedere fără caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vreo obligație legală celor cărora li se adresează. Poate fi emis de către principalele instituții europene (Comisia, Consiliul, Parlamentul) sau de către Comitetul Regiunilor ori Comitetul Economic și Social European. Pe durata elaborării actelor legislative, Comitetele emit avize care prezintă punctul lor de vedere cu privire la aspecte regionale, economice și sociale specifice. De exemplu, Comitetul Economic și Social European a emis un aviz referitor la strategia Comisiei „Next GenerationEU” privind întreprinderile mici și mijlocii.