Skip to main content

Tipuri de legislație

Obiectivele stabilite în tratatele UE sunt realizate prin intermediul mai multor tipuri de acte legislative. Unele au caracter obligatoriu, altele nu. Unele li se aplică tuturor țărilor, altele doar unora dintre ele.

Regulamente

Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu. Trebuie aplicat în integralitatea sa, în toate statele membre. De exemplu, când regulamentul UE privind eliminarea tarifelor de roaming în timpul călătoriilor în interiorul UE a expirat în 2022, Parlamentul și Consiliul au adoptat un nou regulament atât pentru a îmbunătăți claritatea regulamentului anterior, cât și pentru a asigura aplicarea unei abordări comune privind tarifele de roaming timp de încă zece ani.

Directive

Directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit. Un exemplu ar fi Directiva UE privind produsele din plastic de unică folosință, care reduce impactul anumitor materiale plastice de unică folosință asupra mediului, de exemplu prin reducerea sau chiar interzicerea utilizării materialelor plastice de unică folosință, cum ar fi farfuriile, paiele și paharele pentru băuturi.

Decizii

Decizia este un act legislativ direct aplicabil și obligatoriu pentru toți cei cărora li se adresează (de ex. o țară UE sau o întreprindere). De exemplu, Consiliul a emis o decizie privind autorizarea Croației să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023. Această decizie se referă doar la țara în cauză.

Recomandări

Recomandarea nu este obligatorie. Atunci când Comisia a emis o recomandare ca furnizorii de servicii mass-media din țările UE să își îmbunătățească transparența proprietății și să își protejeze independența editorială, acest text nu a avut consecințe juridice. Prin intermediul unei recomandări, instituțiile își fac cunoscută opinia și sugerează direcții de acțiune, fără a le impune însă vreo obligație legală destinatarilor recomandării.

Avize

Avizul este un instrument care le permite instituțiilor să prezinte un punct de vedere fără caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vreo obligație legală celor cărora li se adresează. Poate fi emis de către principalele instituții europene (Comisia, Consiliul, Parlamentul) sau de către Comitetul Regiunilor ori Comitetul Economic și Social European. Pe durata elaborării actelor legislative, Comitetele emit avize care prezintă punctul lor de vedere cu privire la aspecte regionale, economice și sociale specifice. De exemplu, Comitetul Economic și Social European a emis un aviz privind strategia Comisiei „Next GenerationEU” privind întreprinderile mici și mijlocii.