Skip to main content

Uredbe, direktive in drugi akti

Cilje iz pogodb EU uresničujejo različni pravni akti. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri se uporabljajo za vse države EU, drugi samo za nekatere.

Uredbe

Uredba je pravno zavezujoč akt in jo morajo v celoti uporabljati v vseh državah EU. Ko je na primer EU hotela uvesti skupne zaščitne ukrepe v zvezi z blagom, uvoženim iz držav zunaj EU, je to storila z uredbo Sveta.

Direktive

Direktiva je zakonodajni akt o določenem cilju, ki ga morajo doseči države EU, toda vsaka država sama sprejme svoje predpise o tem, kako bo ta cilj dosegla. Tako na primer direktiva EU o pravicah potrošnikov prinaša močnejše varstvo pravic za potrošnike v vsej EU, med drugim tudi z odpravo skritih pristojbin in stroškov pri spletnih ponudbah in daljšim rokom, v katerem potrošniki lahko odstopijo od prodajne pogodbe.

Sklepi

Sklep je zavezujoč za tistega, na katerega je naslovljen (denimo državo EU ali posamezno podjetje), in se uporablja neposredno. Evropska komisija je na primer izdala sklep o sodelovanju EU v raznih organizacijah za boj proti terorizmu. Sklep se je torej nanašal samo na te organizacije.

Priporočila

Priporočilo ni pravno zavezujoče. Ko je na primer Komisija izdala priporočilo, da naj pravosodni organi držav EU pogosteje uporabljajo možnost videokonference in tako pripomorejo k boljšemu delu pravosodnih organov v čezmejnih zadevah, to zanje ni imelo pravnih posledic. Institucije s priporočilom izrazijo mnenje in predlagajo določeno ravnanje, ne da bi pri tem naslovnikom nalagale pravne obveznosti.

Mnenja

Mnenje je nezavezujoča izjava institucij, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih pravnih obveznosti. Mnenje ni pravno zavezujoče in ga lahko izdajo vse glavne institucije EU: Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament, Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. Ko se pripravlja zakonodaja, odbora izdata mnenje o določenem regionalnem ali socialno-ekonomskem vidiku posameznega vprašanja. Odbor regij je denimo izdal mnenje o svežnju ukrepov Čisti zrak za Evropo.