Preskoči na glavno vsebino

Možnosti zaposlitve in pripravništva v institucijah Evropske unije

Zaposlovanje osebja EU

Institucije EU zaposlujejo več kot 60 000 ljudi iz 27 držav članic EU. Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javne natečaje za izbor osebja za delovna mesta za nedoločen in določen čas. Spletišče urada EPSO je prvi naslov za vse, ki želijo delati za EU: pojasnjuje izbirni postopek in svetuje, kako se pripraviti na natečaje.

Vrste možnih poklicev v EU

Prijavite se lahko ne glede na osebne okoliščine, zaradi česar poklicna pot v EU pomeni delo v raznolikem in večkulturnem okolju.  Za večino delovnih mest v EU morate govoriti vsaj dva jezika EU.

Zakaj razmisliti o poklicni poti v EU?

V institucijah EU se lahko ukvarjate s pomembnimi področji, ki zadevajo vse nas: podnebnimi spremembi, migracijami, varnostjo in zaščito, trgovino in mobilnimi komunikacijami, če jih naštejemo le nekaj. Zaposlite se lahko tudi v agencijah EU, ki imajo sedež v različnih državah EU, in v predstavništvih EU po svetu.

Poklicni profili v EU

Delo za EU vam glede na vaše kvalifikacije omogoča številne poklicne možnosti na področjih, kot so: revizija, komuniciranje, ekonomija/statistika, evropska javna uprava, zunanji odnosi, finance, informacijska tehnologija, jeziki (prevajanje ali tolmačenje), pravo in drugo.

Poklicni profili v EU

Kako se prijaviti za različne vrste zaposlitve

EU zaposluje stalno osebje (javne uslužbence), pogodbene uslužbence in začasne uslužbence ter ponuja pripravništva (delovno prakso). Vzdržuje podatkovne zbirke o strokovnjakih na ustreznih področjih.

Stalno osebje

Stalno osebje oziroma javni uslužbenci so opredeljeni kot upravni uslužbenci (AD) ali kot strokovno-tehnični uslužbenci (AST).

Upravni uslužbenci običajno sodelujejo pri pripravi politik, spremljanju izvajanja zakonodaje EU, izvajanju analiz in svetovanju na posameznih področjih. Na natečaj za upravne uslužbence se lahko prijavite, če ste diplomirali in uspešno zaključili vsaj tri leta univerzitetnega študija.

Strokovno-tehnični uslužbenci, ki običajno opravljajo podporne naloge, imajo ključno vlogo pri notranjem upravljanju institucij. Za prijavo na natečaj za strokovno-tehnične uslužbence morate uspešno zaključiti vsaj srednjo šolo.

Pogodbeni uslužbenci

Pogodbene uslužbence institucije zaposlijo za posebna tehnična in administrativna dela. Pogodbo običajno podpišejo za določen čas – sprva za 6 do 12 mesecev.

Začasni uslužbenci

Začasni uslužbenci se zaposlijo s sklenitvijo pogodb za obdobje do 6 let za specializirane ali začasne naloge.

Pripravniki

Vsako leto ima približno 1 900 mladih diplomantov priložnost sodelovati v programih pripravništva EU (praktično usposabljanje). Večina institucij EU ponuja pripravništva, ki trajajo od 3 do 5 mesecev.

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so nacionalni ali mednarodni javni uslužbenci ali zaposleni v javnem sektorju, ki začasno delajo za institucijo EU. Za več informacij o trenutnih možnostih se obrnite na stalno predstavništvo svoje države pri EU.

Kratkotrajno delo

Nekatere institucije zaposlujejo tudi lokalne začasne uslužbence za največ 6 mesecev, večinoma za tajniška dela. Za informacije o zaposlovanju se obrnite na lokalne agencije za začasno zaposlovanje.

Tolmači

Evropski parlament, Evropska komisija in Sodišče Evropske unije imajo lastne službe za tolmačenje, za samostojne tolmače pa se izvaja skupni izbirni postopek. Če želite postati samostojni tolmač, morate uspešno opraviti akreditacijski test. Če želite postati stalni uradnik, morate sodelovati na natečajih, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Prevajalci

Poleg prevajalcev institucije EU potrebujejo tudi terminologe, strokovnjake za jezikovne tehnologije, pravnike lingviste, urednike, korektorje ter strokovnjake za medkulturno in jezikovno področje.

Strokovnjaki EU

Institucije EU imenujejo zunanje strokovnjake za pomoč pri ocenjevanju vlog za nepovratna sredstva, projektov in razpisov ter za zagotavljanje mnenj in svetovanja v posameznih primerih. EU vodi podatkovne zbirke z imeni in kvalifikacijami neodvisnih strokovnjakov, ki na posameznih področjih pomagajo institucijam in agencijam.

Politične skupine v Evropskem parlamentu

Za zaposlitev v politični skupini se obrnite na eno od političnih strank, zastopanih v Evropskem parlamentu. Teh delovnih mest ne upravljajo institucije EU.

Videogalerija