Skip to main content

Impjiegi u traineeships fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Reklutaġġ tal-persunal tal-UE

L-istituzzjonijiet tal-UE jimpjegaw 'il fuq minn 60,000 persuna minn 27 pajjiż membru tal-UE. L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) jorganizza “kompetizzjonijiet miftuħa” biex jintgħażel il-persunal għal pożizzjonijiet permanenti u mhux permanenti. Is-sit web tal-EPSO hu l-ewwel post fejn wieħed għandu jirrikorri jekk ikun jixtieq jaħdem mal-UE: hu jispjega l-proċess tas-selezzjoni u jagħti pariri dwar kif wieħed għandu jħejji għall-kompetizzjonijiet.

Tipi ta’ karrieri fl-UE disponibbli

L-UE tilqa’ applikanti minn kull qasam tal-ħajja. Għalhekk, karriera mal-UE tfisser li taħdem ma’ grupp ta’ kollegi varjat u multikulturali.  Għall-biċċa l-kbira tal-karigi fl-UE, trid titkellem tal-anqas b’2 lingwi tal-UE.

Għaliex għandek tibda karriera mal-UE?

Fl-istituzzjonijiet tal-UE tista’ taħdem fuq il-kwistjonijiet ewlenin li jaffettwawna lkoll: it-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni, is-sikurezza u s-sigurtà, il-kummerċ, il-komunikazzjoni mobbli, biex insemmu biss xi ftit minnhom. Tista’ wkoll tfittex opportunitajiet biex taħdem fl-aġenziji tal-UE bbażati madwar l-Ewropa u fid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja.

Profili ta' Karriera mal-UE

Meta taħdem mal-UE, tista’ ssegwi ħafna għażliet ta’ karrieri differenti, skont is-suġġetti tiegħek: awditjar, komunikazzjoni, ekonomija/statistika, amministrazzjoni pubblika Ewropea, relazzjonijiet esterni, finanzi, teknoloġija tal-informazzjoni, lingwi (traduzzjoni jew interpretazzjoni), liġi, u oħrajn.

Ara Profili ta' Karriera mal-UE

Kif tapplika għal tipi differenti ta’ impjieg

L-UE timpjega persunal permanenti (impjegati taċ-ċivil), persunal kuntrattwali u persunal temporanju, u toffri traineeships (internships). Hi żżomm bażijiet ta’ data ta’ esperti f’oqsma rilevanti.

Persunal permanenti

Il-persunal permanenti (impjegati taċ-ċivil) jiġi kklassifikat jew bħala amministraturi (AD) jew bħala assistenti (AST).

L-Amministraturi normalment ikunu involuti fl-abbozzar ta’ politiki, fis-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-liġi Ewropea, fit-tmexxija tal-analiżijiet u fl-għoti ta’ pariri dwar oqsma speċifiċi. B'mod ġenerali, biex tapplika għal kompetizzjoni tal-amministraturi, trid tkun gradwat u tkun lestejt b’suċċess mill-anqas tliet snin ta’ studju universitarju.

L-Assistenti, li normalment għandhom rwol ta' appoġġ, huma kruċjali għall-immaniġġjar intern tal-istituzzjonijiet. B'mod ġenerali, biex tapplika għal kompetizzjoni tal-assistenti, trid tkun lestejt tal-anqas l-iskola sekondarja.

Persunal b’kuntratt

Il-persunal b’kuntratt jiġi ingaġġat għal ħidmiet manwali jew amministrattivi speċifiċi. Il-kuntratti ġeneralment ikunu għal żmien limitat - normalment ikunu għal perjodu inizjali ta' 6-12-il xahar.

Persunal temporanju

Il-persunal temporanju jiġi reklutat b’kuntratti sa 6 snin, għal kompiti speċjalizzati jew temporanji.

Trainees (Interns)

Kull sena, madwar 1,900 gradwat żagħżugħ ikollhom l-opportunità li jieħdu sehem fil-programmi ta’ trainee (intern) tal-UE. Il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet tal-UE joffru internships li jdumu bejn 3 u 5 xhur.

Esperti nazzjonali sekondati

L-esperti nazzjonali sekondati huma impjegati taċ-ċivil nazzjonali jew internazzjonali jew impjegati tas-settur pubbliku li jaħdmu temporanjament għal istituzzjoni tal-UE. Ikkuntattja r-rappreżentanza permanenti għall-UE ta’ pajjiżek biex din tinfurmak dwar opportunitajiet attwali.

Xogħol interim

Xi istituzzjonijiet jingaġġaw ukoll persunal interim għal mhux aktar minn sitt xhur, fil-biċċa l-kbira għal xogħol segretarjali. Ikkuntattja l-aġenziji lokali tax-xogħol temporanju għal informazzjoni dwar ir-reklutaġġ.

Interpreti

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea lkoll għandhom is-servizz ta’ interpretazzjoni tagħhom, iżda hemm proċess ta’ selezzjoni konġunt għall-interpreti freelance. Biex issir interpretu freelance, jeħtieġlek tgħaddi test ta’ akkreditazzjoni. Biex issir uffiċjal permanenti, trid tipparteċipa fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO).

Tradutturi

Minbarra t-tradutturi, l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġu wkoll terminologi, speċjalisti fit-teknoloġija tal-lingwa, ġuristi lingwisti, edituri, qarrejja tal-provi u esperti interkulturali u lingwistiċi.

Esperti tal-UE

L-istituzzjonijiet tal-UE jaħtru esperti esterni biex jgħinu fl-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-għotjiet, il-proġetti u l-offerti, u biex jipprovdu opinjonijiet u pariri f’każijiet speċifiċi. L-UE żżomm bażijiet tad-data bl-ismijiet u l-kwalifiki ta' esperti indipendenti li jistgħu jgħinu l-istituzzjonijiet u l-aġenziji f'oqsma speċifiċi.

Gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew

Biex issib impjieg fi grupp politiku, ikkuntattja wieħed mill-partiti politiċi rrappreżentati fil-Parlament Ewropew. Dawn il-karigi mhumiex amministrati mill-istituzzjonijiet tal-UE.

Gallerija tal-videos