Skip to main content

Regolamenti, Direttivi u atti oħra

Din il-paġna tipprovdi tagħrif dwar ir-Regolamenti, id-Direttivi u atti leġiżlattivi oħra

Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE

Informazzjoni dwar kif il-liġi u l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi applikata u implimentata mill-pajjiżi membri tal-UE.

Sib il-Leġiżlazzjoni

Fittex il-leġiżlazzjoni tal-UE (dik fis-seħħ u dik li qed titħejja) fuq EUR-Lex u f'direttorji oħra tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Sib il-każistika

Fittex il-każistika riċenti tal-UE fuq il-websajt tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bin-numru tal-każ, bl-ismijiet tal-partijiet jew bid-data.