Skip to main content

Istituzzjonijiet, liġi, baġit

Istituzzjonijiet u korpi

Skopri dwar l-organizzazzjonijiet involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u l-funzjonijiet tagħhom.

Tmexxija

Ir-rwoli tal-mexxejja politiċi tal-UE, kif jiġu eletti u kif jinħatru, il-presidenza tal-Kunsill, l-elezzjonijiet tal-UE.

Proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet

Kif l-UE toħloq il-liġijiet, tidentifika l-oqsma ta’ politika, tinnegozja l-baġit tal-UE u tistabbilixxi l-prijoritajiet politiċi.

Liġi

Tipi ta’ liġijiet, regolamenti u direttivi tal-UE, kif l-UE tapplika l-liġi fl-Unjoni kollha, fittex liġijiet u każijiet tal-UE.

Baġit

Kif inhu ffinanzjat il-baġit tal-UE u kif jintefaq, l-immaniġġjar tal-fondi tal-UE, l-oqsma ta’ nfiq, verifika tal-fatti dwar il-baġit tal-UE.

L-euro

L-istorja tal-euro, il-pajjiżi li jużaw l-euro, kif il-Bank Ċentrali Ewropew jimmaniġġja l-euro, ir-regoli fiskali komuni, l-euro barra mill-UE.