Skip to main content

Instytucje, prawo, budżet

Instytucje i organy UE

Zobacz, które instytucje uczestniczą w unijnym procesie decyzyjnym i jaka jest ich rola.

Czołowi politycy

Zadania przywódców politycznych UE, sposób ich wyboru i mianowania, prezydencja w Radzie, eurowybory

Proces decyzyjny

Jak UE tworzy prawo, określa obszary polityki, prowadzi negocjacje w sprawie unijnego budżetu i ustala priorytety polityczne.

Prawo

Rodzaje aktów prawnych UE, rozporządzenia i dyrektywy, w jaki sposób prawo unijne stosowane jest w całej UE, wyszukiwarka unijnych aktów prawnych i orzeczeń

Budżet

Źródła finansowania budżetu UE i wydatki z budżetu, zarządzanie funduszami UE, obszary wydatków, weryfikacja informacji na temat budżetu UE

Euro

Historia euro, kraje, w których używa się euro, jak Europejski Bank Centralny zarządza euro, wspólne przepisy budżetowe, euro na świecie