Skip to main content

Instytucje, prawo, budżet

Easy to read - Symbol

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia to informacje przekazane w sposób przystępny, tak aby wszyscy mogli je zrozumieć, również osoby z niepełnosprawnością intelektualną.