Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (72)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 20
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki prowadzi działania na rzecz zapewnienia bardziej konkurencyjnego, sprawnie funkcjonującego i bezpiecznego rynku energii.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+386 8 205 34 00
Adres
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Agencja zdecentralizowana

Agencja pomaga w zapewnieniu spójnego stosowania przepisów dotyczących łączności elektronicznej w całej UE.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adres
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Agencja wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci zarządza unijnymi programami w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Organ UE

Komitet Regionów jest zgromadzeniem, które doradza europejskim instytucjom w kwestii przepisów mających wpływ na miasta i regiony UE.

Strona internetowa
Tel.
+32 2 282 22 11
Adres
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agencja zdecentralizowana

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin udziela praw własności intelektualnej do nowych odmian roślin w UE.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+33 2 41 25 64 00
Adres
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego propaguje wspólne normy bezpieczeństwa i normy środowiskowe na potrzeby lotnictwa cywilnego w UE.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+49 221 8999 000
Adres
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego prowadzi działania ukierunkowane na wdrażanie standardowych przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+33 (0)1 86 52 70 00
Adres
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Instytucja UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy zapewnia, aby środki UE zostały prawidłowo rozliczone oraz aby wszystkie środki zostały uzyskane i wydane zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi.

Strona internetowa
Tel.
+352 4398 1
Adres
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Instytucja UE

Europejski Bank Centralny zarządza euro oraz realizuje politykę gospodarczą i pieniężną UE.

Strona internetowa
Tel.
+49 69 13 44 0
Adres
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Agencja zdecentralizowana

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób pomaga przygotować rządy krajów UE do zatrzymywania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+46 8 586 010 00
Adres
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Chemikaliów wdraża unijne przepisy dotyczące chemikaliów.

Strona internetowa
Tel.
+358 9 6861 80
Adres
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Organ UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE chroniły dane osobowe podczas przetwarzania danych.

Strona internetowa
Tel.
+32 2 283 19 00
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Agencja zdecentralizowana

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Strona internetowa
Tel.
+45 33 36 71 00
Adres
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Organ UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest unijną służbą dyplomatyczną, która prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

Strona internetowa
Tel.
+32 2 584 11 11