Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Informacje ogólne

 • Zadania: ENISA ma za zadanie zapewnić jednakowy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie
 • Dyrektor: Juhan Lepassaar 
 • Rok powstania: 2004
 • Liczba pracowników: 106
 • Siedziba: Siedziba główna w Atenach, biura w Heraklionie i w Brukseli
 • Strona internetowaENISA

ENISA uczestniczy w realizacji unijnej polityki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Buduje zaufanie do produktów, usług i procesów cyfrowych dzięki projektowaniu systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Współpracuje z krajami i organami UE oraz pomaga przygotować się na wyzwania cybernetyczne.

Zakres działalności

Agencja współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami, aby zwiększać zaufanie do gospodarki cyfrowej i odporność unijnej infrastruktury, a co za tym idzie, zapewnić obywatelom UE bezpieczeństwo cyfrowe. W tym celu zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy, szkoleniem pracowników, budowaniem struktur i podnoszeniem świadomości. Unijny akt w sprawie cyberbezpieczeństwa rozszerzył zakres kompetencji agencji.

Dla kogo?

ENISA działa głównie na rzecz organizacji publicznych:

 • organów, instytucji oraz zdecentralizowanych organów i agencji krajów UE
 • instytucji, agencji i innych organów UE.

Agencja pomaga również:

 • sektorowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (telekomunikacja, dostawcy usług internetowych i firmy informatyczne)
 • środowisku biznesu – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom
 • ekspertom ds. cyberbezpieczeństwa (np. zespołom reagowania na cyberincydenty)
 • środowiskom akademickim 
 • ogółowi społeczeństwa.

Więcej informacji

Publikacje

Aktualności i komunikaty prasowe

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Strona internetowa
https://www.enisa.europa.eu/
E-mail
infoatenisa [dot] europa [dot] eu
Tel.
+30 28 14 40 9711
Adres pocztowy
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Grecja
Media społecznościowe