Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Pregled

 • Uloga: ENISA nastoji stvoriti visoku razinu kibersigurnosti u cijeloj Europi
 • Direktor: Juhan Lepassaar 
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Broj zaposlenih: 106
 • Lokacija: sjedište u Ateni, uredi u Heraklionu i Bruxellesu
 • Internetske straniceENISA

ENISA doprinosi kiberpolitici EU-a tako što potiče povjerenje u digitalne proizvode, usluge i procese osmišljavanjem programa kibersigurnosne certifikacije, surađuje sa zemljama i tijelima EU-a te im pomaže da se pripreme na buduće izazove u području kibersigurnosti.

Čime se bavi?

Agencija surađuje s organizacijama i poduzećima na jačanju povjerenja u digitalno gospodarstvo, poticanju otpornosti infrastrukture EU-a i očuvanju digitalne sigurnosti građana EU-a. To postiže razmjenom znanja, usavršavanjem osoblja i razvojem struktura te jačanjem osviještenosti. Akt EU-a o kibersigurnosti ojačao je rad Agencije.

Tko ima koristi od toga?

ENISA uglavnom radi u korist javnih organizacija:

 • tijela, institucija te decentraliziranih tijela i agencija zemalja EU-a
 • institucija, agencija i tijela EU-a.

Agencija ujedno pomaže:

 • industriji IKT-a (telekomunikacije, pružatelji internetskih usluga i IT poduzeća)
 • poslovnoj zajednici, posebno malim i srednjim poduzećima
 • stručnjacima za kibersigurnost (npr. timovima za odgovor na kiberincidente)
 • akademskoj zajednici 
 • javnosti.

Više informacija

Publikacije

Novosti i priopćenja za medije

Poslovi

Kontakt

Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

Ime
Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)
Internetska stranica
https://www.enisa.europa.eu/
E-adresa
infoatenisa [dot] europa [dot] eu
Broj telefona
+30 28 14 40 9711
Poštanska adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Grčka
Društvene mreže