Glavni sadržaj

Uredi EU-a – u Europi i širom svijeta

Predstavništva Europske komisije

  • Povezuju nacionalnu politiku i javnost s Europskom komisijom.
  • Objavljuju politike Komisije na lokalnoj razini.
  • Obavještavaju Komisiju o aktualnim događajima u zemlji domaćinu.

Vidi sva predstavništva Europske komisije

Uredi za vezu Europskog parlamenta

  • Odgovaraju na pitanja javnosti i medija o Europskom parlamentu i politikama EU-a.
  • Pružaju obrazovne sadržaje te organiziraju prezentacije i rasprave o europskim temama.

Vidi sve urede za vezu Europskog parlamenta

EU u svijetu

  • 139 ureda diljem svijeta, „veleposlanstva” EU-a.
  • Predstavljaju, objašnjavaju i provode vanjske politike EU-a koje utječu na zemlju domaćina.

Vidi sve urede EU-a u svijetu