Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Useljavanje u Europsku uniju

Vaša prava i propisi EU-a

Ako ste državljanin treće zemlje i želite se preseliti u državu članicu EU-a radi posla, studija ili pridruženja članu obitelji, možda imate određena prava u skladu s propisima EU-a o useljavanju. EU i države članice dijele nadležnost u tom području, ali svaka država članica donosi konačnu odluku o pojedinačnim zahtjevima migranata. U područjima u kojima nisu donesena pravila EU-a države članice EU-a mogu utvrditi i svoje uvjete za dobivanje boravišnih i radnih dozvola.

Zahtjev za vizu ili boravišnu dozvolu uvijek trebate podnijeti izravno nadležnim tijelima zemlje EU-a u koju se namjeravate preseliti. U institucijama EU-a ne obrađuju se zahtjevi niti se izdaju vize ili boravišne dozvole u ime pojedinačnih zemalja.

Ispunjavam li uvjete?

Zajednički propisi EU-a o useljavanju i vizama primjenjuju se na sljedeće osobe koje se žele preseliti u zemlju EU-a na razdoblje dulje od 90 dana:

  • visokokvalificirane radnike
  • osobe premještene unutar društva (osobe koje nisu državljani EU-a, s ugovorom o radu u poduzeću s poslovnim nastanom izvan EU-a i kojima je ponuđen posao u podružnici organizacije u državi članici EU-a)
  • sezonske radnike
  • istraživače
  • studente
  • pripravnike i volontere (postoje propisi EU-a o učenicima na razmjeni i osobama koje obavljaju poslove au pair koje države članice EU-a mogu odlučiti primjenjivati u svojem nacionalnom zakonodavstvu).

Ako ste državljanin zemlje izvan EU-a, ali zakonito boravite u zemlji EU-a, prema propisima imate pravo:

  • sa sobom povesti članove obitelji
  • postati osoba s dugotrajnim boravištem nakon 5 godina boravka.

Ta se pravila primjenjuju u svim državama članicama osim Danske i Irske.

Kojoj kategoriji pripadam?

Informacije o kategorijama osoba obuhvaćenih propisima; propisi o vizama, boravišnim dozvolama i članovima obitelji koji vam se pridružuju, prema kategoriji prihvatljivih osoba.

Razmišljate o useljavanju u EU?

Informacije o radu i studiranju u EU-u u razdoblju duljem od 90 dana i pridruživanju obitelji. Saznajte koja su vaša prava i kakva je procedura za preseljenje iz jedne države članice u drugu.

Razmišljate o studiranju u EU-u?

Informacije o nacionalnim sustavima visokog obrazovanja, mogućnostima financiranja te vizama i boravišnim dozvolama u zemljama EU-a obuhvaćenima projektom Studij u Europi. Praktične informacije koje će vam pomoći da se pripremite za studiranje u EU-u.