Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Politika zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćene su sve internetske stranice institucija Europske unije na domeni europa.eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, ponekad su takve informacije potrebne da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje zatražite. Na stranicama na kojima su potrebni, ti se podaci obrađuju potpuno u skladu s navedenom uredbom te vam se pružaju informacije o uporabi vaših podataka u posebnim izjavama o politici zaštite osobnih podataka koje se odnose na te stranice.

U tom pogledu:

 • za svaku e-uslugu voditelj obrade određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost s politikom zaštite osobnih podataka
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za primjenu odredaba Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako bi trebali obavljati svoje zadatke
 • za sve institucije nezavisno nadzorno tijelo je Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Na internetskim stranicama institucija Europske unije na domeni europa.eu mogu se nalaziti poveznice na stranice trećih strana. Radi pristupanja sadržaju trećih strana prisutnom na našim stranicama i korištenja tog sadržaja možda ćete trebati prihvatiti njihove uvjete, uključujući politike kolačića, nad kojima mi nemamo kontrolu.

E-usluge

E-usluga na portalu EUROPA znači usluga ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija građana i poslovnih subjekata s europskim institucijama.

Na portalu EUROPA nude se, ili će se nuditi, tri vrste e-usluga:

 • informacijske usluge koje građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugima omogućuje pristup informacijama
 • interaktivne komunikacijske usluge kojima se poboljšava kontaktiranje s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim tijelima kako bi se olakšala savjetovanja o politikama i dobivanje povratnih informacija
 • usluge kojima se omogućuje pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, kao što su javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na razna događanja i nabava dokumenata.

Informacije u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke u određenu svrhu
 • kome se vaši podaci otkrivaju
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju da se vaši podaci zaštite od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je korporativna usluga za mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti stranica na domeni europa.eu koje Europska komisija održava u ime svih institucija i tijela EU-a.

Vaše je pravo da toj usluzi ne dopustite obradu svojih podataka. Obradu možete zabraniti putem obavijesti o kolačićima na vrhu prve stranice koju posjetite ili na stranici Europa Analytics.

Europska komisija održava vlastite stranice (ec.europa.eu). Za više informacija o mogućnostima koje su vam na raspolaganju posjetite stranicu o zaštiti osobnih podataka.

Druge institucije i tijela EU-a (na primjer Europski parlament) mogu upotrebljavati vlastite analitičke sustave. Za više informacija posjetite njihove stranice s pravnim obavijestima.

Ako ne dopustite rad toj usluzi, to ni na koji način neće utjecati na vaše pregledavanje stranica na portalu Europa.

Više informacija o tome što je Europa Analytics

Kontaktiranje stranica na portalu Europa

Na mnogim se stranicama na portalu Europa nalazi gumb za kontakt koji pokreće vašu aplikaciju za e-poštu i omogućava vam slanje komentara u e-pretinac.

Kad šaljete takve poruke, vaši se osobni podaci prikupljaju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke iz tog e-pretinca nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi vaše pitanje proslijeđeno.

Sva potencijalna pitanja o obradi vaše e-poruke i povezanih osobnih podataka možete svakako postaviti u samoj toj poruci.

Čuvanje i zaštita podataka

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na računalu vanjskog suradnika koji obavlja dužnost izvršitelja obrade i koji mora jamčiti zaštitu podataka i povjerljivost propisane Uredbom (EU) 2018/1725.

Provjeravanje, mijenjanje ili brisanje podataka

Ako želite provjeriti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke na stranicama portala Europa kojima upravlja Europska komisija, putem internetskog obrasca obratite se voditeljima obrade podataka u Glavnoj upravi za komunikaciju koji su odgovorni za taj portal i pohranjuju vaše podatke. U obrascu jasno navedite prirodu vašeg zahtjeva (provjera, izmjena ili brisanje osobnih podataka objavljenih na stranicama portala Europa) kao i URL internetskih stranica na koje se vaš zahtjev odnosi.

Internetski obrazac za provjeru, izmjenu ili brisanje osobnih podataka