Glavni sadržaj

Pretraživanje institucija i tijela EU-a

Filtriranje

Pretraživanje institucija i tijela EU-a (76)

RSS
Rezultati 1 do 20
 • Izvršna agencija

EISMEA

Ova izvršna agencija Komisije upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentni te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Decentralizirana agencija

acer

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora radi na povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i sigurnosti energetskog tržišta.

Internetska stranica
https://www.acer.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Agencija Europske unije za željeznice nastoji poboljšati željeznički sustav EU-a razvojem zajedničkih tehničkih i sigurnosnih standarda diljem EU-a.

Internetska stranica
https://www.era.europa.eu/
Broj telefona
+33 3 27 09 65 00
Adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Francuska
 • Izvršna agencija

CINEA

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) upravlja programima Europske komisije koji doprinose dekarbonizaciji i održivom razvoju.

Internetska stranica
https://cinea.ec.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
Europska komisija, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Izvršna agencija

EACEA

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) upravlja financijskim sredstvima namijenjenima obrazovanju, kulturi, audiovizualnoj djelatnosti, sportu, građanstvu i volontiranju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Decentralizirana agencija

ECHA

Europska agencija za kemikalije provodi zakonodavstvo EU-a o kemikalijama.

Internetska stranica
https://echa.europa.eu/hr/home
Broj telefona
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finska
 • Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

EDA

Europska obrambena agencija pomaže svim zemljama EU-a u poboljšanju njihovih obrambenih sposobnosti.

Internetska stranica
https://www.eda.europa.eu/
Broj telefona
+32 2 504 28 00
Adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Decentralizirana agencija

EFSA

Europska agencija za sigurnost hrane pruža neovisne znanstvene podatke i savjete o mogućim rizicima u prehrambenom lancu.

Internetska stranica
https://www.efsa.europa.eu/en
Broj telefona
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italija
 • Tijelo EU-a

EGSO

Europski gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo EU-a koje izdaje mišljenja upućena drugim institucijama EU-a.

Internetska stranica
https://www.eesc.europa.eu/hr
Broj telefona
+32 2 546 90 11
Adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Međuinstitucijska služba EU-a

EPSO

EPSO organizira visokokvalitetne postupke odabira za zapošljavanje osoblja u institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Internetska stranica
https://epso.europa.eu/hr
Broj telefona
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles, Belgija
 • Izvršna agencija

ERCEA

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća upravlja programima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
 • Decentralizirana agencija

ESMA

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala neovisno je tijelo EU-a koje štiti stabilnost financijskog sustava EU-a.

Internetska stranica
https://www.esma.europa.eu/
Broj telefona
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francuska