Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Pregled

  • Uloga: potpora provedbi politika EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima
  • Direktorica: Agnès Diallo
  • Godina osnivanja: 2011., operativna od 1. prosinca 2012.
  • Broj zaposlenika: 342 (krajem 2023.)
  • Lokacija: sjedište: Tallinn (Estonija), operativna lokacija: Strasbourg (Francuska), pričuvna lokacija: Sankt Johann im Pangau (Austrija)
  • Internetske straniceeu-LISA

Agencija eu-LISA pruža tehničku podršku državama članicama EU-a kako bi Europa bila sigurnija.

Čime se bavi?

Upravlja opsežnim integriranim informacijskim sustavima s pomoću kojih se

  • održava unutarnja sigurnost i upravlja granicama u zemljama Schengena
  • omogućuje zemljama Schengena da razmjenjuju podatke o vizama
  • utvrđuje koja je država članica EU-a nadležna za pojedinačni zahtjev za azil

doprinosi slobodi putovanja u EU-u za građane Europe bez ugrožavanja europske sigurnosti.

Agencija testira i nove tehnologije kako bi se uspostavio suvremeniji, učinkovitiji i sigurniji sustav upravljanja granicama u EU-u. Trenutačno razvija buduće sustave EU-a za upravljanje granicama EES i ETIAS, kao i ECRIS-TCN, e-CODEX i suradničku platformu za zajedničke istražne timove, koji će se upotrebljavati u području europskog pravosuđa. 

Tko ima koristi od toga?

Građani EU-a, koji mogu slobodno i sigurno živjeti i putovati unutar Unije.

Više informacija

Kutak za medije agencije eu-LISA

Kontakt

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Ime
Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Internetska stranica
https://www.eulisa.europa.eu/
E-adresa
infoateulisa [dot] europa [dot] eu
Poštanska adresa
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonija, Estonija
Društvene mreže