Glavni sadržaj

Profili zemalja

Filtriranje

Profili zemalja (27)

RSS
Rezultati 1 do 20
Austria flag

Država članica EU-a od 1995., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1997. Saznajte više o članstvu Austrije u EU-u.

Belgian flag

Država članica EU-a od 1958., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1995. Saznajte više o članstvu Belgije u EU-u. 

Bulgarian flag

Država članica EU-a od 2007., članica šengenskog područja od 2024. Saznajte više o članstvu Bugarske u EU-u.

Czechian flag

Država članica EU-a od 2004., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Češke u EU-u. 

Cyprus flag

Država članica EU-a od 2004., član europodručja od 2008. Saznajte više o članstvu Cipra u EU-u. 

Denmark flag

Država članica EU-a od 1973., članica šengenskog područja od 2001. Saznajte više o članstvu Danske u EU-u. 

Estonian flag

Država članica EU-a od 2004., članica europodručja od 2011., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Estonije u EU-u. 

Finland flag

Država članica EU-a od 1995., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 2001. Saznajte više o članstvu Finske u EU-u. 

French flag

Država članica EU-a od 1958., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1995. Saznajte više o članstvu Francuske u EU-u. 

Greece flag

Država članica EU-a od 1981., članica europodručja od 2001., članica šengenskog područja od 2000. Saznajte više o članstvu Grčke u EU-u.

Croatian flag

Država članica EU-a od 2013., članica europodručja od 2023., članica šengenskog područja od 2023. Saznajte više o članstvu Hrvatske u EU-u. 

Irish flag

Država članica EU-a od 1973., članica europodručja od 1999. Saznajte više o članstvu Irske u EU-u.

Italian flag

Država članica EU-a od 1958., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1997. Saznajte više o članstvu Italije u EU-u.

Latvian flag

Država članica EU-a od 2004., članica europodručja od 2014., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Latvije u EU-u.

Lithuanian flag

Država članica EU-a od 2004., članica europodručja od 2015., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Litve u EU-u.

Luxembourg flag

Država članica EU-a od 1958., član europodručja od 1999., član šengenskog područja od 1995. Saznajte više o članstvu Luksemburga u EU-u.

Hungarian flag

Država članica EU-a od 2004., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Mađarske u EU-u.

Maltese flag

Država članica EU-a od 2004., članica europodručja od 2008., članica šengenskog područja od 2007. Saznajte više o članstvu Malte u EU-u.

Flag of the Netherlands

Država članica EU-a od 1958., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1995. Saznajte više o članstvu Nizozemske u EU-u. 

German flag

Država članica EU-a od 1958., članica europodručja od 1999., članica šengenskog područja od 1995. Saznajte više o članstvu Njemačke u EU-u.