Glavni sadržaj

Pregled

Politički sustav

Latvija je parlamentarna republika. Na čelu države je predsjednik, čija je uloga uglavnom protokolarna i koji imenuje premijera. Premijer, šef vlade, bira kabinet ministara. Vlada tijekom cijelog mandata odgovara parlamentu. Država je podijeljena na 43 općine – 36 regionalnih općina i sedam gradova koji su samoupravne jedinice. Oni imaju vlastita gradska vijeća i općinske uprave.

Trgovina i gospodarstvo

BDP Latvije po stanovniku, koji iznosi 25 700 EUR, niži je od prosjeka EU-a (35 500 EUR). Latvijski udio u ukupnom BDP-u EU-a iznosi 0,2 %.

(Izvor: Eurostat – podaci o BDP-u po stanovniku i BDP-u)

(Izvor: Eurostat – podaci o izvozu i uvozu)

Latvija u EU-u

Proračun i financiranje

Koliko Latvija plaća u proračun EU-a, a koliko dobiva iz njega?

Proračun EU-a omogućuje da Europa bude demokratska i konkurentna sila u kojoj vladaju mir i blagostanje. Koristi se za financiranje prioriteta EU-a i velikih projekata koje većina država članica ne bi mogla financirati samostalno.  

Koristi od članstva u EU-u znatno nadmašuju iznos koji države članice uplaćuju u proračun, a primjeri su brojni. Sve države članice sudjeluju u jedinstvenom tržištu, zajednički pristupaju rješavanju pitanja migracija, terorizma i klimatskih promjena te imaju konkretne koristi kao što su bolja prometna infrastruktura, modernizirane i digitalizirane javne usluge i najsuvremenija medicinska skrb. 

Iznosi koje svaka država članica uplaćuje u proračun EU-a pravedno su raspoređeni: što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Proračun EU-a nije samo uzimanje i davanje – njegova je svrha Europu i svijet učiniti boljim mjestom za sve nas.  

Rashodi i prihodi u proračunu EU-a po zemlji i godini

Projekti koje EU financira u Latviji

Novcem iz proračuna EU-a financiraju se programi i projekti u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju i sredstvima za oporavak zemlje ili određene regije.