Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Politični sistem

Latvija je parlamentarna republika. Predsednik, ki je voditelj države, ima predvsem reprezentativno vlogo in imenuje predsednika vlade. Predsednik vlade, ki je voditelj vlade, izbere kabinet ministrov. Mandat vlade vsakič odobri parlament. Država je razdeljena na 43 občin – 36 regionalnih občin in 7 državnih mest z lastnim upravljanjem. ki jih vodijo mestni sveti in občinske uprave.

Trgovina in gospodarstvo

Latvijski BDP na prebivalca v višini 25 700 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,2 % skupnega BDP EU.

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)

Latvija v EU

Proračun in financiranje

Koliko Latvija prispeva in koliko sredstev prejme od EU

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.  

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe. 

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.  

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih

Projekti v Latviji, ki jih financira EU

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.

Več informacij o koristih, ki jih ima Latvija od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.