Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Politický systém

Lotyšsko je parlamentná republika. Prezident, ktorý je hlavou štátu, plní najmä protokolárne úlohy a vymenúva predsedu vlády. Ten stojí na čele vlády a vyberá si ministrov. Vláda musí v každom volebnom období získať dôveru parlamentu. Krajina je rozdelená na 43 obcí – 36 regionálnych obcí a sedem štátnych miest s vlastným riadením. Mestá majú vlastnú mestskú radu a správu.

Obchod a hospodárstvo

Lotyšsko má HDP na obyvateľa vo výške 25 700 EUR, čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 0,2 % celkového HDP EÚ.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)

Lotyšsko v EÚ

Rozpočet a financovanie

Koľko Lotyšsko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.  

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: Všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a so zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť. 

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sa vypočítavajú spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.  

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka

Projekty s finančnou podporou EÚ v Lotyšsku

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.

Viac informácií o tom, ako Lotyšsko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.