Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (76)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20
 • Výkonná agentúra

EISMEA

Táto výkonná agentúra Komisie riadi programy EÚ, ktoré pomáhajú malým podnikom udržať si konkurencieschopnosť, ako aj programy týkajúce sa výskumu, životného prostredia, energetiky a odvetvia rybolovu.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

acer

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa usiluje dosiahnuť konkurencieschopnejší, účinnejší a bezpečnejší trh s energiou.

Webové sídlo
https://www.acer.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Decentralizovaná agentúra

BEREC Office

Agentúra pomáha zachovať jednotné uplatňovanie nariadení v oblasti elektronických komunikácií v celej EÚ.

Webové sídlo
http://berec.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Decentralizovaná agentúra

CEPOL

Agentúra CEPOL rozvíja a organizuje programy odbornej prípravy pre policajné útvary a ďalších príslušníkov orgánov presadzovania práva v EÚ.

Webové sídlo
https://www.cepol.europa.eu/
E-mailová adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Výkonná agentúra

CINEA

Výkonná agentúra pre inovácie a siete riadi programy EÚ v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Webové sídlo
https://cinea.ec.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

cpvo

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín udeľuje práva duševného vlastníctva novým odrodám rastlín v EÚ.

Webové sídlo
https://cpvo.europa.eu/en
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Výkonná agentúra

EACEA

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) riadi financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektora, športu, občianstva a dobrovoľníctva.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

EASA

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva presadzuje spoločné bezpečnostné a environmentálne normy pre civilné letectvo v EÚ.

Webové sídlo
http://easa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 221 8999 000
Adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Decentralizovaná agentúra

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo pracuje na vykonávaní štandardných pravidiel pre bankovú reguláciu a dohľad vo všetkých krajinách EÚ.

Webové sídlo
http://www.eba.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Inštitúcia EÚ

ECB

Európska centrálna banka riadi euro a uskutočňuje hospodársku a menovú politiku EÚ.

Webové sídlo
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefónne číslo
+49 69 13 44 0
Adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Decentralizovaná agentúra

ECDC

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb pomáha pripraviť vlády EÚ na zastavenie šírenia infekčných chorôb.

Webové sídlo
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+46 8 586 010 00
Adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Decentralizovaná agentúra

ECHA

Európska chemická agentúra vykonáva právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií.

Webové sídlo
https://echa.europa.eu/en/home
Telefónne číslo
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

EDA

Európska obranná agentúra podporuje krajiny EÚ (okrem Dánska) pri zlepšovaní ich obranyschopnosti.

Webové sídlo
https://www.eda.europa.eu/
Telefónne číslo
+32 2 504 28 00
Adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Inštitúcia EÚ

EDA

Európsky dvor audítorov zaisťuje, aby sa finančné prostriedky EÚ správne vykazovali a aby sa vyberali a vynakladalo sa s nimi v súlade s finančnými pravidlami EÚ.

Webové sídlo
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefónne číslo
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Orgán EÚ

EDPS

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaisťuje ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní inštitúciami a orgánmi EÚ.

Webové sídlo
https://edps.europa.eu/_en
Telefónne číslo
+32 2 283 19 00
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentúra

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Webové sídlo
http://www.eea.europa.eu/
Telefónne číslo
+45 33 36 71 00
Adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Decentralizovaná agentúra

EFCA

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva presadzuje spoločné normy pre kontrolu, inšpekciu a dozor v rámci spoločnej rybárskej politiky EÚ.

Webové sídlo
http://www.efca.europa.eu/en
Telefónne číslo
+34 986 12 06 10
Adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentralizovaná agentúra

EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytuje nezávislé vedecké údaje a poradenstvo o možných rizikách v potravinovom reťazci.

Webové sídlo
https://www.efsa.europa.eu/
Telefónne číslo
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy