Prejsť na hlavný obsah
Právnická osoba Európskej únie

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Prehľad

 • Úloha: EUSPA riadi verejné záujmy súvisiace s programami európskeho globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) – programom EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie) a Galileo, programom pozorovania Zeme (EO), programom Copernicus, ako aj programom vládnej satelitnej komunikácie Európskej únie (GOVSATCOM)
 • Výkonný riaditeľ Rodrigo da Costa
 • Partneri: Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA)
 • Rok vzniku: 2004
 • Počet zamestnancov: 211
 • Miesto: Praha (Česká republika)
 • Webové sídlo: EUSPA

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) podporuje cieľ EÚ, ktorým je maximalizovať návratnosť investícií Európskej únie do výskumu a využívania kozmického priestoru, pokiaľ ide o:

 • bezpečnosť,
 • prínosy pre používateľov,
 • hospodársky rast,
 • konkurencieschopnosť.

Náplň činnosti

EUSPA zabezpečuje, aby Európa splnila svoje ciele v oblasti GNSS a aby verejnosť čo najviac profitovala zo systému Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) a systému Galileo. Podporuje taktiež vývoj aplikácií založených na systémoch Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje používateľské aspekty vládnej satelitnej komunikácie GOVSATCOM v záujme podpory kľúčových cieľov politiky EÚ.

Jej hlavné úlohy sú:

 • riadenie poskytovania služieb EGNOS a Galileo,
 • podpora nižších vertikálnych integrovaných aplikácií založených na systémoch Galileo, EGNOS a Copernicus,
 • zapojenie komunity používateľov GOVSATCOM do formovania tejto služby, 
 • zlepšenie služieb a infraštruktúry GNSS.

Na dosiahnutie tohto cieľa EUSPA:

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

Činnosť agentúry je zameraná na interné a externé cieľové skupiny.

Vnútorné:

 • útvary Komisie,
 • krajiny EÚ,
 • poslanci Európskeho parlamentu, parlamentné výbory a kontakty,
 • európske agentúry a orgány pre dopravný a kozmický sektor,
 • inštitucionálni partneri v rámci programov európskeho globálneho navigačného satelitného systému.

Externé:

 • verejnosť,
 • vnútroštátne inštitúcie v krajinách EÚ, ktoré sú aktívne v oblasti GNSS,
 • podniky zapojené do GNSS a EO,
 • medzinárodné inštitúcie a organizácie aktívne v oblasti GNSS a EO,
 • mediálne kanály súvisiace s GNSS, EO a používateľskými aplikáciami,
 • vnútroštátne orgány.

Klikni tiež na...

Publikácie

Audiovizuálny materiál

Na presnosti záleží

Podujatia

Pracovné príležitosti

Kontakt

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)
Webové sídlo
https://www.euspa.europa.eu/
Telefónne číslo
+420 234 766 000
Faxové číslo
+32 2 296 72 38
Poštová adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Česko
Sociálne médiá