Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Informacje ogólne

 • Zadania: EUSPA zarządza aspektami związanymi z interesem publicznym w ramach programów globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) w Europie – EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) i Galileo, programu obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus) oraz programu Unii Europejskiej w zakresie rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM)
 • Dyrektor wykonawczy: Rodrigo da Costa
 • Partnerzy: Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Rok założenia: 2004
 • Liczba pracowników: 211
 • Siedziba: Praga (Czechy)
 • Strona internetowa:EUSPA

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) wspiera cel UE, jakim jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji Unii Europejskiej w przestrzeń kosmiczną pod względem:

 • bezpieczeństwa
 • korzyści dla użytkowników
 • wzrostu gospodarczego
 • konkurencyjności.

Zakres działalności

Agencja dba o to, by Europa osiągała swoje cele dotyczące globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz by europejski GNSS (EGNOS i Galileo) przynosił korzyści społeczne. Wspiera również rozwój zastosowań w oparciu o Galileo, EGNOS i Copernicus oraz koordynuje związane z użytkownikami aspekty rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM) aby wspomagać realizowanie kluczowych celów polityki UE.

Szczególne zadania agencji to:

 • zarządzanie usługami EGNOS i Galileo
 • promowanie zastosowań niższego szczebla i zastosowań zintegrowanych w oparciu o Galileo, EGNOS i Copernicus
 • zaangażowanie społeczności użytkowników GOVSATCOM w kształtowanie usługi 
 • poprawa usług i infrastruktury GNSS.

Aby to osiągnąć, EUSPA:

Korzyści

Z pracy EUSPA korzystają zarówno użytkownicy wewnętrzni, jak i zewnętrzni.

Beneficjenci wewnętrzni:

 • departamenty Komisji
 • kraje UE
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego, komisje parlamentarne i punkty kontaktowe
 • agencje i organy europejskie obsługujące sektor transportu i sektor kosmiczny
 • partnerzy instytucjonalni w europejskim programie globalnego systemu nawigacji satelitarnej.

Beneficjenci zewnętrzni:

 • społeczeństwo
 • instytucje krajowe w krajach UE związane z GNSS
 • przedsiębiorstwa uczestniczące w GNSS i programie obserwacji Ziemi
 • instytucje międzynarodowe i organizacje, mające do czynienia z GNSS i programem obserwacji Ziemi
 • media zajmujące się GNSS i programem obserwacji Ziemi oraz ich zastosowaniami dla użytkowników
 • władze krajowe.

Zobacz również

Publikacje

Materiały audiowizualne

Dokladność ma znaczenie

Wydarzenia

Oferty pracy

Kontakt

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)
Strona internetowa
https://www.euspa.europa.eu/
Tel.
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Adres pocztowy
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechy
Media społecznościowe